(Henkilöstöorganisaation muutos, keskustan ryhmäpuheenvuoro) Vihti muuttuu, Vihdissä on tarvetta muutokselle, ja me teemme sen eteen töitä. Sanoin me ja tarkoitan sillä kaikkia puolueita ja koko valtuustoa. Tietää hyvää Vihdin tulevaisuudelle, että olemme löytäneet monia yhteisiä tavoitteita ja hyväksyneet yksimielisesti kunnan strategian ja uuden suunnan, ja nyt olemme hyväksymässä myös siihen liittyvää henkilöstön organisaatiomuutosta.

Uutta suuntaa on myös se, että olemme edenneet ripeästi emmekä jääneet jahkailemaan. Sen sijaan kävimme valtuustoseminaarissa monta hyvähenkistä keskustelua. Uutta strategiaa on jo toteutettu käytännössä, ja moni asia on edennyt nopeasti, ja nopeasti etenee myös nyt päätettävänä oleva organisaatiomuutos – se astuu voimaan jo 1.8.

Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen myös siihen, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen pyritään vahvasti, myös organisaatiomuutoksen kohdalla. Sitä on käyty henkilöstön kanssa läpi ja henkilöstöllä on ollut kuukausi aikaa kommentoida muutoksia, ja käsittääksemme muutosehdotuksia on myös huomioitu.

Olen ollut valtuustossa sen verran pitkään, että olen kokenut myös Vihdin erittäin vaikeat, miinusmerkkiset talousvuodet, jolloin kunnan kehittäminen oli hyvin haasteellista. Tuntuukin melkein ihmeelliseltä, että nyt voimme panostaa kuntalaisten palveluihin ja henkilöstöön enemmän. Edelleen on kuitenkin harkittava ja kohdennettava panostukset tarkasti, ja niin teemme tässäkin pykälässä.

Suurin muutos on elinvoiman palvelukeskuksen muodostaminen ja elinvoimajohtajan palkkaaminen. Selkeä tavoitteemme on, että kunnan kehittämisen ja maankäytön palveluiden nostaminen omaksi keskukseksi lisää Vihdin vetovoimaisuutta ja palvelee nykyisiä kuntalaisia paremmin. Tarkoituksena on myös, että aktiivinen Vihti näkyy jatkossa vahvemmin ulospäin.

Rahallinen lisäpanostus on merkittävä: palkkaamme elinvoimajohtajan lisäksi neljä uutta työntekijää – kaavoittajan, opetuspäällikön, nuorisopäällikön ja kulttuurituottajan. (Ja kuten jo todettu: pakettiin kuuluu myös kahdelle vuodelle 100 000 euron palkkaohjelma, jolla korjataan palkkojen jälkeenjääneisyyttä.)

Mistään hatusta näitä tehtäviä ei oli kiskaistu, vaan niitä kaikkia on mietitty jo pitkään. Kaikki henkilölisäykset parantavat myös kuntalaisten palveluita. Valtuustoryhmämme pitää erittäin merkittävänä opetuspäällikön palkkaamista. Seuraavassa pykälässä päätetään mm. perusopetuksen tuntikehykseen kohdistuvasta merkittävästä lisämäärärahasta.
Nyt se suuntautuu suurelta osin erityisopetukseen, kuten jo aiemmin tänä vuonna päätetty määrärahan lisäyskin. Tarve on tosiaan erityisopetuksessa suuri, mutta isoja kipupisteitä sekä resurssin ja kehittämisen tarvetta meillä on myös yleisopetuksen puolella. Painopistettä on saatava siirrettyä yleisopetuksen kehittämiseen, ja tähän varmasti tuleva opetuspäällikkökin paneutuu.

Vihdin kokoisessa kunnassa kirjastotoimenjohtajalla on kädet täynnä töitä, ja aktiivisen kulttuurielämämme koordinointi, kehittäminen ja esiin nostaminen vaatii oman tekijänsä.

Nuorisopalvelut ovat tärkeä osa Vihtiä ja vihtiläisten nuorten hyvinvointia, ja nuorisopuoli tarvitsee oman päällikkönsä, jotta nuorisotyön kehittäminen on turvattu. Nuorisopalveluissa tavoitteita on paljon niin perus- kuin erityisnuorisotyönkin puolella: mm. nuorten kasvun ja kansalaisvalmiuden tukeminen, osallisuuden edistäminen, nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
Tavoitteita on ollut vaikea toteuttaa, ja tulevaisuudessa onkin lisäksi huolehdittava siitä, että nuorisotyöntekijöitä on riittävästi.

Lisäresurssilla kaavoitukseen taas saadaan toivottavasti nopeutettua nykyisten kaavojen valmistumista ja näin mahdollistetaan uusien kuntalaisten ja yritysten asettuminen kuntaamme.

Tiivistetysti sanoen: Vihti muuttuu ja kehittyy oikeaan suuntaan. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä ja kiittää lämpimästi kaikkia puolueita antoisasta yhteistyöstä Vihtimme parhaaksi.

Mutta ennen kaikkea – suurkiitos kunnan johtoryhmälle ja henkilöstölle hyvästä ja ripeästä valmistelusta.