(valtuustopuhe, ryhmäpuheenvuro) Viime valtuustokausi oli raskas. Kuten nyt, myös silloin, puolueilla ja yksittäisillä valtuutetuilla oli mielessä paljon tärkeitä kehityskohteita. Taloustilanne muuttui kuitenkin hyvin vaikeaksi ja lainan määräkin kasvoi suurten, pakollisten koulu- ja päiväkoti-investointien myötä.
Etsittiin jatkuvasti säästökohteita, oli kaikille raskaat yt:t, oli kuntaliitosselvitys ja – lausunnot, lopulta sote-lausunnotkin. Kehitystyötä pystyttiin tekemään paljon vähemmän kuin mikä yhteinen tahtotila oli.

Siksi vuoden 2016 tilinpäätöksen tulos tuntuu nyt erityisen hyvältä ja helpottavaltakin. Olemme kokonaisuutta ajatellen tehneet johdonmukaisia ja oikeansuuntaisia päätöksiä, ja talous on kivunnut selkeästi plussan puolelle. Myös valtion toimet ovat tukeneet tätä kehitystä. Paljosta on kiittäminen myös kunnan henkilökuntaa, joka on ollut kovilla, mutta on silti toteuttanut tiukkaa menokuria. Samalla palvelut on pystytty pitämään hyvinä ja kehitystyötäkin tehty.

Vuonna 2016 lähdettiin liikkeelle alijäämäisestä talousarviosta. Tilanne muuttui ja tarkentui vuoden aikana moneen kertaan. Kiitos selväsanaiselle, kesäkuussa ripeästi aloittaneelle talousjohtajallemme Erkki Eerolalle, joka tiedotti hyvin muuttuvasta taloustilanteesta. Talouden pidon voikin sanoa olevan Vihdissä avointa ja läpinäkyvää ja seurannan riittävän hyvää. Nyt siihen on tekninen valmiuskin. Myös tämä tilinpäätösasiakirja on erittäin tarkka, selkeä ja havainnollinen. Se luo hyvät lähtökohdat uusille valtuutetuille perehtyä kunnan tilanteeseen.

Keskusten tavoitteiden seurannassa on vielä kehitettävää: Asetetuista tavoitteista toteutui vain puolet, ja se on huolestuttavaa. Jos tavoitteet ovat vaarassa jäädä toteutumatta, myös korjausliikkeitä on pystyttävä tekemään.
Tavoitteita on hyvä myös tarkistaa näin uuden valtuustokauden alussa.

Keskustan valtuustoryhmä pitääkin tärkeänä, että tulevan kuntastrategian, talousarvion ja brändityön tavoitteiden täytyy olla tiiviisti linjassa ja selkeästi yhteydessä toisiinsa.
Siten saamme myös Vihdin vetovoimatekijät paremmin esiin ja houkuteltua tänne niin lisää asukkaita, matkailijoita kuin yrittäjiäkin.

Noin 7 miljoonan ylijäämäinen tilinpäätös luo hyvän lähtökohdan uuden valtuuston työskentelylle, vaikka kertaluonteisten erien takia emme samanlaiseen tilinpäätökseen varmastikaan tänä vuonna pääse. Tällä valtuustokaudella pystymme kuitenkin todennäköisesti siirtämään painopistettä entistä enemmän kehittämiseen. Tämän vuoden talousarvio on kuitenkin edelleen lähtökohdiltaan miinusmerkkinen lähes miljoonan, mutta maaliskuun talousraportin ennusteen mukaan olimme jo lähellä nollatulosta. Näkymä on siis kohtuullinen, mutta menokuria on jatkettava, investointien kanssa oltava tarkkana ja tehtävä yhdessä lujasti töitä, jotta saamme talousarvion pysyvästi plussan puolelle ja talouden tasapainoiseksi.

Tällaisin ajatuksin keskustan valtuustoryhmä uskoo vahvasti Vihdin tulevaisuuteen ja hyväksyy tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen sekä kohdassa 20 että 21, ja kiittää tarkastuslautakuntaa sekä viranhaltijoita hyvästä työstä.