(Valtuustopuhe, ryhmäpuheenvuoro.) Kotouttamisen avainsana on yhteistyö. Mitä sujuvampaa poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö on, sitä sujuvampaa ja myös taloudellisempaa on maahanmuuttajien kotoutuminen.

Kotouttamisohjelman tekemiseen osallistuneen ohjausryhmän toiminnassa yhteistyö toteutui oikein hyvin – kiitokset kaikille hyvähenkisestä, asiantuntevasta työskentelystä vaikean ja suuritöisen asian parissa. Erityiset kiitokset Antti Luukkaselle ja Anja Hannunniemelle, jotka jaksoivat valtavasta tietomäärästä työstää näinkin selkeän ja ytimekkään ohjelman. Nyt meillä on hyvä peruspohja, jota kehittää. Kehittämiseen palaan puheen lopussa.

Niin Vihdissä kuin muissakin kunnissa ja kaupungeissa on ilmassa huolestuneisuutta ja pelkoakin, ja siihen on aihetta. Onkin syytä muistaa, että hyvin toimiva kotouttamisohjelma on aina myös ongelmien ennaltaehkäisyä ja riskien pienentämistä. Kotouttamisohjelma on myös varautumista siihen, että hallitusti otettujen pakolaisten lisäksi kuntaamme voi tulla pakolaisia myös omatoimisesti. Aktiivinen kotouttaminen ja kotoutuminen on tärkeää, koska toimettomuus ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen on kaikkein huonoin vaihtoehto.

Kotoutuminen ja sopeutuminen suomalaisten arvoihin ja käytänteisiin ei tapahdu hetkessä, eikä kukaan kotoudu pelkän kotouttamisohjelman tai kotoutumissuunitelman avulla. Keskeisintä kotoutumisessa on suomen kielen oppiminen, ja se näkyy kotouttamisohjelman sisällössäkin. Jos ei osaa suomea, yhteiskunnassamme on hyvin vaikea päästä eteenpäin.

Kieltä ei kuitenkaan opita pelkästään opettajan kanssa kirjoista tai netissä, vaan ennen kaikkea elämällä ihan tavallista arkea, muiden vihtiläisten joukossa. Vain siten myös kulttuurimme toimintatavat sekä kirjoitetut että lukuisat kirjoittamattomat säännöt tulevat konkreettisesti tutuiksi ja sisäistetyiksi. Tässä konkretisoivassa työssä erittäin tärkeässä asemassa ovat myös liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripuolen sekä kolmannen sektorin tekemä työ.

Vaikka kotouttamisohjelma on yleinen, on hyvä, että siinä on huomioitu myös joitain yksityiskohtia, kuten maahanmuuttajakotiäidit. Heidän kotoutumisensa ja kielen oppimisensa on erittäin tärkeää ja vaikutus laaja, sillä äitien kotoutuminen on avainasemassa myös lasten ja nuorten kotoutumisen kannalta, mutta se on käytännössä jäänyt hyvin vähälle huomiolle.

Vihdin maahanmuuttajat ovat kotoutuneet Vihtiin melko hyvin, vaikka kunnollista kotouttamisohjelmaa ei vielä ollutkaan. Tilanne kertoo ainakin kahdesta hyvästä asiasta: siitä, että meillä on moni asia melko hyvin, ja jo nyt toteutetaan monia kotouttamisohjelmaan kirjattuja asioita, niin kuin ohjelmasta voi lukeakin. Kotoutumisen perusta on siis jo olemassa. Toisaalta nykytilanne kertoo myös siitä, että pääsääntöisesti maahanmuuttajat kyllä haluavat oppia ja kotoutua ja ovat siinä aktiivisia.

Yhden voimavaran käyttäminen on vielä miettimättä: Voisiko Vihtiin jo kotoutuneiden maahanmuuttajien asiantuntemusta hyödyntää myös tulevien maahanmuuttajien kotouttamisessa paremmin?

Puhuimme ryhmässämme myös siitä, että ohjelmasta puuttuu vielä hyvin tärkeitä asioita, kuten asuminen, yrittäjät ja yrittäminen sekä seuranta. Seurannalla tarkoitan sitä, miten ohjelma toteutuu, miten taloutta seurataan ja miten niistä raportoidaan valtuutetuille. Nämä asiat täytyy vielä valmistella ja hyvin.

Tällaisin saattein keskustan valtuustoryhmä hyväksyy kotouttamisohjelman päivityksen liitteen mukaisesti.