(Keskustan valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön kannanotto) Vihdin kirkonkylän palvelujen parantaminen on erittäin hyvä asia. Sen lisäksi, että se parantaa kirkonkyläläisten ja lähialueen asukkaiden arkipäivää, se lisää kirkonkylän vetovoimaisuutta, tuo uusia kävijöitä sekä vilkastuttaa pienyrittäjien ja kaupan toimintaa.

On hyvä, että kirkonkylän koulujen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantilojen hankesuunnitelmassa tarkastellaan kirkonkylän tiloja laajana kokonaisuutena. Palvelujen kehittäminen on vaikeaa tiukassa taloustilanteessa, mutta järkevästi suunniteltuna se on mahdollista: Vihdin yhteiskoulu on kirkonkylän keskeisellä paikalla, ja sen laajentamiseen on järkevää liittää myös kirjaston ja nuorison tilat. Niiden sijoittaminen koulun yhteyteen lisää tilojen monikäyttöisyyttä. Koulun yhteydessä kirjasto mahdollistaa omatoimikirjaston palvelun laajenemisen ja lisää todennäköisesti kirjaston asiakaskuntaa. Sekin on hyvä asia, että investointi laskee kirkonkylän kiinteistöjen ylläpitokustannuksia huomattavasti.

Uutta liikuntahallia ja lähiliikuntapaikan korjausta on odotettu jo kauan, ja hanke on siirtynyt moneen otteeseen. On tärkeää, että se vihdoinkin toteutetaan. On ymmärrettävää, että vaikea taloustilanne ei mahdollista kaikkien suunniteltujen investointien toteuttamista. Tulevaisuus on toivottavasti valoisampi, ja sen vuoksi on tärkeää, että jatkosuunnittelu mahdollistaa alunperin esitettyjen liikuntapaikkojen rakentamisen tulevaisuudessa. Suunnittelussa on huomioitava myös nuorten, ikäihmisten ja eri harrastajaryhmien toiveet.

Vihdin kirkonkylä on Vihdin vanhin taajama ja tärkeä osa kaunista vihtiläistä kulttuurimaisemaa. Hankesuunnitelman toteutumisen myötä mm. vanha kunnantalo Kuntala jäänee tyhjilleen, ja sen tulevaisuutta on mietittävä harkiten. Se olisi mitä mainioin paikka Vihdin museolle. Myös Vihdin yhteiskoulu on näkyvällä paikalla, ja on tärkeää, että suunnitelman yhteydessä mietitään koko ranta-alueen kehittämistä. Tätä kautta ranta-alue saataisiin entistä kauniimmaksi, toimivammaksi ja monikäyttöisemmäksi.

Keskustan Vihdin kunnallisjärjestö

Keskustan valtuustoryhmä