(Keskustan ryhmäpuheenvuoro) Olemme valtuustossa yksimielisesti päättäneet joukkoliikenteen palvelutason perustan ja sen palvelulisäykset. Myös tulevaisuudessa joukkoliikennettä on kehitettävä, jotta yhä useampi kuntalainen siirtyisi sitä käyttämään.
Vihdin strategiaan on kirjattu ympäristön kannalta kestävämpien ratkaisujen, kuten joukkoliikenteen, kehittäminen, ja siihen Keskustan valtuustoryhmä on sitoutunut. Meille on myös tärkeää, että joukkoliikenteen järjestämistavat selvitettiin avoimin mielin ja saimme niistä vertailukelpoista tietoa.

Olisi houkuttelevaa ja näennäisesti helppoa vastata kyllä HSL-jäsenyyteen. Moni kuntalainen olisi päätökseen tyytyväinen. Vihtiin tulisi yhtenäinen matkalippujärjestelmä ja liittyminen olisi kunnalle vetovoimatekijä.

Keskustan valtuustoryhmä ei tässä tilanteessa kuitenkaan pysty vastaamaan kyllä. Vihdin taloustilanne vaikutti vielä vuoden alussa melko hyvältä, mutta Karviaisen yli 4 miljoonan menolisäykset jo tälle vuodelle tulivat yllätyksenä. HSL on vaihtoehdoista kallein, ja taloudellinen riski tässä tilanteessa on liian suuri.
On myös syytä muistaa, että HSL:ään liittyminen ja sen kustannus 2,6 miljoona euroa eivät tuo minnekään päin Vihtiä yhtään enempää linja-autovuoroja kuin mihin olemme pystyneet yhdessä joukkoliikenteen palvelutasolupauksessa sitoutumaan. Lisää linja-autovuoroja saamme vain siten, että ostamme niitä lisää.

HSL:ään liittymisen riski on liian suuri, koska emme pysty arvioimaan riittävän tarkasti, miten liittymisestä aiheutuvat kustannukset kehittyvät pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi käyttäjämäärien kasvun osalta tilanne on hankala:
Pyrimme käyttäjämäärien kasvamiseen, mutta se taas lisää merkittävästi kunnan kustannuksia. Matkamäärien kasvu nostaa kunnan osuutta liikennöintikustannuksissa, mutta lipputulot eivät kasva samassa suhteessa. Esimerkiksi kausilippulaisten tekemien matkojen määrän kasvu ei lisää lipputuloja.
Useissa kunnissa kustannukset ovat nousseet.

On erikoista, että jopa osa valtuutetuista on toistuvasti esittänyt, ettei hinta saisi olla ratkaiseva tekijä. Me valtuutetut vastaamme kunnan rahojen suuntaamisesta ja päätämme, mihin kuntalaisten verorahoja käytämme.
Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia peruspalveluista, ja käytännössä kuntalaisten verorahoista suurin osa menee varhaiskasvatuksen, koulutuksen sekä Karviaisen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nämä palvelut vaikuttavat paitsi kuntalaisten palveluihin, myös kunnan palkkaamien työntekijöiden työoloihin ja hyvinvointiin. Nyt sekä sivistyskeskuksessa että sosiaali- ja terveyspuolella on suuria huolen aiheita.

Tänään on jälleen käsiteltävänä Karviaisen lisätalousarvio. Niin oli valtuuston viime kokouksessakin. Näistä yhteensä yli neljän miljoonan lisäyksistä huolimatta esimerkiksi odotusajat terveyskeskuslääkäreille ovat venyneet pahimmillaan lähes kuukauteen.

Ennusteen mukaan kunnan budjetti menee miinukselle tänä vuonna 5,2 miljoonaa. Saammeko Karviaisen tilanteen vakautettua niin, että kuntalaiset silti saavat tarvitsemansa palvelut? Mitä jos tulee vielä lisää yllätyksiä? Mitä me sitten teemme? Mistä säästämme? Ja ei, tämä ei ole pelottelua, vaan realistista pohdintaa, jota valtuutettujen pitää tehdä. Jos HSL:ään liittymisen kustannukset nousevat, kuten monessa kunnassa on tosiaan käynyt, pystymmekö järjestämään edes nykyisen tasoiset peruspalvelumme?

Valtuustoryhmällämme ei ole antaa vastauksia näihin kysymyksiin, ja sen takia emme vastaa tässä vaiheessa kyllä. Taloudellinen riski on yksinkertaisesti liian suuri, emmekä halua huonontaa – vaan kehittää! – Vihdin peruspalveluita, emmekä myöskään riskeerata henkilökuntamme hyvinvointia.

Toinen olennainen kantaamme vaikuttanut tekijä on se, miten Vihti pystyy vaikuttamaan HSL:n asioihin ja suunnitelmiin. Käytännössä erittäin vähän, sillä liittyessämme emme esimerkiksi saisi HSL:n hallitukseen omaa jäsentämme, vaan ainostaan asiantuntijajäsenen ja varajäsenen.
Suuremmissakin kunnissa on tyytymättömyyttä vaikutusmahdollisuuksiin: Parhaillaan Pohjois-Espoossa Vanhan Porintien ja Vihdintien varrella kuohuu ja addressiin kerätään nimiä, koska HSL suunnittelee lakkauttavansa sen suunnan suorat yhteydet Helsinkiin uuden runkolinjasuunnitelman myötä.

Keskustan valtuustoryhmä painottaa, ettei Vihti ole tämän päätöksen myötä sulkemassa pois HSL-jäsenyyttä tulevaisuudessa. Jos tilannekuva muuttuu, esimerkiksi jos markkinaehtoinen liikenne vähenee rajusti ja Vihdin tulevaisuuden talousnäkymät muuttuvat, asia otetaan käsiteltäväksi uudelleen.
Nykyisessä taloustilanteessa kannatamme kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen esitystä eli jatkamista markkinaehtoisella mallilla.