Tänään kunnanhallituksen kokouksessa vauhditettiin Vihdin rakentumista: käsittelimme mm. maaseuturakentamisen uudet periaatteet, Etelä-Nummelan tärkeää osayleiskaavaa sekä Etelä-Nummelan työpaikka-alueen kaavaehdotusta. Kaikkiaan pykäliä oli yli kaksikymmentä, ja suunnitellusti päätimme tänään vain osan asioista, ja jatkamme kokoustamista huomenna.

Maaseuturakentamisen uudet periaatteet

Keskustan valtuustoryhmä on pitkäjänteisesti pyrkinyt vapauttamaan maaseudun rakentamista: luontomme ja moderni maaseutumme ovat vetovoimatekijöitämme ja pidämme tärkeänä, että kyliä kehitetään ja kylille voidaan myös rakentaa aiempaa enemmän. Siten turvaamme myös pienempien koulujen oppilasmäärän kasvun. 

Maaseuturakentamisen uudet periaatteet -dokumentin tie on ollut pitkä ja mutkikas, mutta eteenpäin on nyt päästy:  Kunnahallitus päätti esittää valtuustolle dokumentin hyväksymistä. Silti edistettävää jää vielä seuraavallekin valtuustokaudelle. Esimerkiksi emätilatarkastelun vuoden 2000 poikkileikkausajankohdan käyttöönotto otetaan lähtökohdaksi ensimmäisen kylään laadittavan mitoittavan osayleiskaavan yhteydessä, ja ensimmäisenä on vuorossa Tervalammen osayleiskaava. Sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys on tulossa kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2021. 

Etelä-Nummelan osayleiskaavan kaavaehdotus

Myös Etelä-Nummelan tärkeä osayleiskaava etenee: kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville. Alueelle tavoitellaan 15 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Pitkäntähtäimen suunnitelmiin kuuluu kävely- ja pyöräilyverkosto, joka liittää Etelä-Nummelan alueen keskustan yhteyteen.
Kaava on tavoitteena hyväksyä tämän vuoden puolella.

Etelä-Nummelan työpaikka-alueen kaavaehdotus

Strategisen yleiskaavan mukaisesti Etelä-Nummela on tulevaisuudessa Vihdin työpaikka-alueiden kasvuveturi. Suun­nit­te­lu­alu­e on laaja, noin 147ha. Rajaus on alustava ja tarkentuu  vielä. Sijainti on hyvä, mutta töitä ja pohdittavaa riittää, sillä esim. alueen korkeuserot ovat melko suuria. Alueen toteuttaminen vaatii vaatii maaston muokkaamista, kuten louhintaa. Lisäksi aluetta halkovat 110 kV:n ja 400 kV:n voimalinjat.

Kunnanhallitus hyväksyä Etelä-Nummelan työpaikka-alueen kaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää asemakaavaehdotuksesta lau­sun­not.