(Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro) On hyvä, että lausunto on sekä varovaisen myönteinen että kriittinen: Huolet ovat aiheellisia, perusteltuja ja todellisia, mutta olennaista on se, että ongelmat ovat olleet olemassa jo pitkään: meillä jokaisella on varmasti kokemusta siitä, että nykyinen systeemi ei ole riittävän toimiva ja tiedämme kyllä, että tulevaisuudessa väestön ikääntyessä ongelmat pahenevat, jos mitään ei tehdä. Etenkin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden alkupäähän pitää saada vahvistusta ja hoitoon pitää päästä nopeammin, ja heikoimmassa asemassa olevia ohjattava avun piiriin paremmin.

Sote-uudistus ja nyt tämä lakiluonnos pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia. Valinnanvapauslaki on tullut prosessiin mukaan vasta myöhemmin, ja on totta, että se lisää vaikeuskerrointa ja edessä on vielä haasteita mm. siinä, miten kustannusten kasvun hillitsemiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan.
On myös päivänselvää, että sote-uudistus ja valinnanvapaus ei tule valmiiksi kerralla, ja kuten Vihdinkin lausunnossa sanotaan useassa kohdassa – moni asia voi toteutua pidemmällä aikavälillä, ja juuri niin on tarkoituskin. Uudistus tähtää kauas.

On hyvä, että tässäkin lakiluonnoksessa ja lausunnossa asiakassuunnitelma korostuu. Asiakassuunnitelma on tehtävä kokonaisvaltaisemmin, tiedon kuljettava sosiaali- ja terveyspuolen sisällä ja välillä, ja myös asiakkaan tilannetta on seurattava paremmin. Vastuu kokonaisuudesta on oltava yhdellä taholla, kuten lakiluonnoksessa esitetään. On myös tärkeää, että sosiaalipalvelujen osuutta lakiluonnoksessa vahvistetaan. Nyt se on melko vähäinen.

Uudistus on suuri ja muutos vie aikaa. Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että uudistus toteutetaan vaiheittain ja että siirtymäajat ovat riittävän pitkiä. Maakunnan on myös voitava vaikuttaa niihin. Maakunnan pitää myös pystyä rajaamaan asiakassetelin käyttöä. On myös tärkeää, että uudistus vahvistaa pienten toimijoiden, kuten pienyritysten ja yhdistysten, mahdollisuutta toimia osana palveluntuottajaverkostoa.

Entä mitä uudistus tarkoittaa juuri meille vihtiläisille? Parhaimmillaan esimerkiksi sitä, että saamme paikkakunnalle lisää pieniä ja keskisuuria yrittäjiä, työpaikkoja, enemmän lähipalveluita, mahdollisesti myös kirkonkylälle. Maltillinen ja hallittu valinnanvapauden laajentaminen tuo mukanaan hyviä asioita, ja näistä meillä Vihdissä on jo kokemustakin mm. palvelusetelin käytöstä kotihoidossa ja omaishoidossa, hammashoidossa sekä lasten päivähoidossa.