(Talousarvio, keskustan ryhmäpuheenvuoro) Tämän valtuustokauden tähän mennessä vaikein ja raskain kokous on nyt. On päivänselvä asia, että kuluvan vuoden 11 miljoonan alijäämäinen tulos ja ensi vuoden 3 miljoonan alijäämäinen budjetti vetää otsan uurteisiin. Talousarvion valmistelussakin on tullut ikäviä yllätyksiä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Verotilityksen ongelmat ovat olleet oma lukunsa, mutta myös suurimpien lautakuntien eli lasten ja nuorten sekä kaavoitus- ja teknisen lautakunnan talousluvuissa on ollut luvattoman paljon epäselvyyksiä.

Tie tasapainoiseen talouteen on pitkä, ja tarvitsemme sekä tulolisäyksiä että Vihta-ohjelman säästötoimia.
Yhteisöverotuottomme on liian alhainen. Vihtiläiset yrittäjät ovat kyllä aktiivisia, ja paljon on jo tapahtunut, esim. Vihdin matkailutoiminta on virkistynyt ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Myös uusin avaus, Nummelan Kivijalkakaupat -brändi, vaikuttaa hyvältä. Nummelan uusien työpaikka-alueiden kaavat etenevät. Riittävän monipuolinen työpaikkatonttien tarjonta on perusedellytys uusien yritysten asettumiselle Vihtiin. Tämä ei kuitenkaan riitä. On entistäkin aktiivisemmin ja hanakammin etsittävä ja houkuteltava uusia yrityksiä.

Tällä valtuustokaudella olemme strategian mukaisesti ja harkiten panostaneet kuntaamme monin tavoin, jotta Vihti olisi vetovoimaisempi, henkilöstön hyvinvointi parempi ja peruspalvelut hyvät.
Myös uudet työntekijämme, kuten kulttuurituottaja, nuorisopäällikkö ja nuorisotyöntekijät ovat päässeet vahvasti kiinni työhön.

Suuri kiitos ja kumarrus kulttuuri-, liikunta-, museo- ja kirjastoväelle siitä, että he tuottavat kaikenikäisten vihtiläisten iloksi todella pienellä budjetilla käsittämättömän määrän palveluita ja tapahtumia. Esimerkkeinä voi mainita koululaisten sporttikortin, nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön jalkautumisen kouluihin, kirjastoklubin, digituen tarjoamisen kirjastossa ja kulttuurifoorumin.Tämä sektori on onnistunut edistämään järjestöyhteistyötä ja kuntalaisten osallisuutta erittäin hyvin, ennalta ehkäisevästä toiminnasta puhumattakaan.
Vetovoimaisuutta lisäävät toimenpiteet eivät kuitenkaan vaikuta nopeasti. Eivät myöskään ennaltaehkäisyyn tehdyt panostukset.

Saadaksemme talouden kuntoon, tarvitsemme myös Vihta-ohjelman säästöjä.
Ratkaisut ovat olleet ja ovat vaikeita. Vaikeimmat säästöesitykset kulminoituvat jälleen kerran lapsiin ja nuoriin.
Raskaasta säästöpaineesta huolimatta keskustan valtuustoryhmä ei voinut eikä voi kannattaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvia kohtuuttomia säästöesityksiä. Tämänkin vuoden aikana Karviaisen lisäksi varhaiskasvatuksesta ja kouluista on tullut vahvaa viestiä lasten pahoinvoinnista.
Sen takia olemme aiemmin tänä vuonna lisänneet kouluohjaajien ja opettajien määrää. Jos nyt hätäisesti ryhmäkokoja kasvatetaan ja pienryhmiä puretaan, tukea tarvitsevat oppilaat eivät saa tukea, pahoinvointi syvenee, opettajat ja kouluohjaajat väsyvät, sairauspoissalot lisääntyvät. Säästöt olisivat vain näennäisiä säästöjä.

Vihdissä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on hämmentävän suuri verrattuna muihin kuntiin. Esitys erityisopetuksen asiantuntijan virasta on tarpeellinen ja kannatettava. On tärkeää, että erityisopetusta kehitetään erityisopetuksen asiantuntijan johdolla ja että paneudutaan kunnolla asian juurisyihin eli siihen, miksi eroamme verrokkikunnista niin paljon. On selvitettävä ja suunniteltava, miten tilanne saadaan paremmaksi. Vain siten muutos parempaan on pysyvä ja talouden säästöt todellisia.

Olemme suunnitelmissamme tukeutuneet myös siihen, että opetuspäällikkö ja rehtorit pystyvät hallitusti ja suunnitelmallisesti tekemään järkeviä ryhmiä lapsimäärän vähentyessä. Myös silloin on mahdollista saada oikeita säästöjä. Tämä onnistuu varhaiskasvatuksessa, miksei siis koulutuksenkin puolella? Annetaan kouluille nyt aikaa ja työrauha, niin lopputulos on paljon parempi.

Tärkeää on myös se, että vihdoinkin Vihti pääsee mukaan monessa kunnassa toimivaksi todettuun Ankkuri-malliin, jossa yhteistyötä tekevät poliisi, nuorisotyö ja sosiaalitoimi. Todellisia säästöjä syntyy, kun Karviainen ja peruskunta tekevät kiinteää yhteistyötä, ja yhteistyö ylittää myös kuntarajat.

Säästöistä hyväksymme pitkin hampain vähiten pahat.
Tämä on erittäin vaikea paikka ja päätös on todella ikävä. Mutta jos jostakin on pakko säästää, olemme valmiit pienentämään tuntijaon tuntimäärää 226 > 224. Perustamme tämän siihen, että rehtoreilta on tullut vahva viesti siitä, että tämä on ainoa säästötoimenpide, joka on mahdollinen.
Se ei myöskään kohdistu pieniin lapsiin.
Myönnymme myös siihen, ettei määräaikaisia opettajia palkata kesäloman ajaksi. Tämä kohdistuu lapsiin vähiten, mutta on muuten todella ikävä.
Toivottavasti näillä ikävillä toimilla vältymme jatkossa muilta, raskaimmilta säästöiltä.

Oinasjoen koulun lakkauttamisesitys nostaa pintaan monenlaisia ajatuksia. Oinasjoenkaan kohdalla ei ole kyse vain yhden koulun lakkauttamisesta, tai ylipäätään pelkän koulun lakkauttamisesta vaan monesta asiasta, jotka ovat siihen sidoksissa. Yhteisöllisyys on ennaltaehkäisyä ja koulut ovat monissa paikoissa yhteisöllisyyden ydin. On suoraan sanoen tuskallista, että Vihdissä kyliä ja keskisuuria taajamia, kuten Otalampea ja Ojakkalaa, niiden yhteisöllisyyttä, ei vieläkään nähdä vahvuutenamme, rikkautenamme ja tärkeinä kehityskohteinamme. Odotamme kovasti, miten kirjaus “kunnan profiilia kohottavia toimia ovat esim. kyläbrändäys syksystä 2020 lähtien” käytännössä etenee ja toteutuu.

Investoinneista vielä sananen. Tulossa on suuria investointeja, kuten Etelä-Nummelan koulukeskus, jäteveden käsittelyn kehittäminen ja Nummelan terveysaseman korjaaminen tai uusien tilojen rakentaminen. Ne kasvattavat velkataakkaamme. Investointien oikea ajoitus on tärkeää, ja kunkin investoinnin kohdalla on tutkittava myös rahoitusvaihtoehdot ja toteutustavat.
Myös investointien toteutumista on valvottava tarkasti, ettei myönnetty budjetti ylity, kuten nyt niin monesti on käynyt. Toivommekin, että tiedolla johtamista voidaan laajentaa myös kunnan päätöksenteon valmistelussa. Kuntamme talous ei yksinkertaisesti kestä väärin mitoitettuja ja ajo itettuja investointeja.

Vanhaankin kannattaa investoida: Keskustan valtuustoryhmä kannattaa lämpimästi Kirkkoniemen koulun uudistamista kulttuurikeskukseksi. Se toisi Vihtiin lisää sykettä ja vetovoimaa.

Vaikka kuntamme talousnäkymät ovat heikentyneet rajusti, meidän on pidettävä tavoitteemme kirkkaina ja kehitettävä Vihtiä. Meillä on vetovoimainen ja palveluiltaan monipuolinen kotikunta, sijaintimme loistava ja uusilta vihtiläisiltä tulee hyvää palautetta. Meille niin tärkeä tunnin juna etenee, ja edunvalvonta niin tässä kuin muissakin meille tärkeissä asioissa jatkuu. Meillä on hyvä, yhdessä tehty kuntastrategia, jonka tavoitteita viemme eteenpäin tässäkin talousarviossa. Meidän tulee viedä loppuun aloitetut, kunnan elinvoimaa vahvistavat kehityshankkeet. Työpaikkatonttien tarjontaa tulee monipuolistaa ja rakentamisen vapauttaminen on vietävä päätökseen.

Tällaisin ajatuksin Keskustan valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita valmistelutyöstä, hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 – 22 ja on valmis tekemään pitkäjänteistä työtä, jotta nykyisillä kuntalaisilla on hyvät peruspalvelut, pärjäämme kuntien kisassa ja saamme Vihtiin lisää niin kuntalaisia kuin yrittäjiäkin.