Vihtiläisten työttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti. Niin Vihdissä kuin muuallakin työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti vuoden 2020 aikana – työttömyys nousi peräti 10,5%:iin. Työttömien määrä kasvoi lähes 500 henkilöllä, ja vuoden 2020 lopussa kunnassa oli kaikkiaan 1542 työtöntä. Erityisen huolestuttavaa on,  että alle 30-vuotiaiden osuus työttömistä oli 20%. Myös pitkäaikaistyöttömiä eli vähintään vuoden työttömänä olleita kaikista työttömistä oli 31%. Heidän määränsä kasvaa edelleen.

Tilanne on saatava kääntymään. Vihdin työllisyyspäällikkö Janne Jalonen on tarttunut asiaan rivakasti, ja toukokuun kokouksessaan kunnanhallitus päätti työllistämiskannustimista. Tarkoituksena on tarjota yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille taloudellisia kannustimia työttömien rekrytoimiseen, työllistämiseen ja heidän ohjaamiseensa. Tällaisia kannustimia ovat Vihti-työllistämislisä, työllistämisavustus sekä työllistämislaina.

Olen tyytyväinen siihen, että Uudenmaan TE-toimiston kanssa tehtävää yhteistyötä parannetaan. TE-toimiston kanssa on aloitettu yhteistyöpalaverit, jotta ohjautuvuus sujuvoituisi. Toivottavasti tulevaisuudessa on mahdollista saada Vihtiin TE-toimiston palvelupiste. Se palvelisi myös karkkilalaisia.

Kannustimet ja ohjaus eivät kuitenkaan ole riittäviä toimia. Ongelmat tuppaavat kasaantumaan, ja silloin tarvitaan eri alojen yhteistyötä. On käsittämätöntä, että vuonna 2020 pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia tehtiin ainoastaan 33. On mietittävä, millaisin keinoin työelämän ulkopuolella olevat saadaan takaisin terveydenhuollon ja etenkin ennalta ehkäisevän terveydenhuollon piiriin. Saattaa olla niin, että kynnys lähteä palveluiden ääreen on liian korkea.  Moni saattaa tarvita myös sosiaalipalveluiden apua. Onkin tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä tiivistetään ja sujuvoitetaan.