Tasapainoilua, huonoa omaatuntoa ja tasapainoilua – tuttua lapsiperheen arkea monille. Minullakin on siitä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus.

Nuorallatanssi hämmentää, koska suomalaista työelämää on jo pitkään kehitetty perheitä tukevaan suuntaan: meillä on erilaisia rahallisesti tuettuja perhevapaita, oikeus lyhennettyyn työaikaan sekä etätyöskentelyn mahdollistava tietotekniikka. Mutta systeemi ei toimi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsiperhekyselyyn vastanneista työssäkäyvistä vanhemmista vain puolet pystyi käyttämään työaikaliukumaa, ja vielä pienemmällä osalla oli mahdollisuus tehdä etätöitä. Myös oikeutta lyhennettyyn työaikaan käytettiin melko vähän, koska käytännössä kahdeksan tunnin työt joutuisi tekemään kuudessa tunnissa. Työelämän käytäntöjä on muutettava, ja perheillä pitää oikeasti olla mahdollisuus valita, miten työ ja perhe yhdistetään.

On tärkeää kehittää myös päivähoitojärjestelmää, koska se luo vahvan perustan työnteolle. Suuri osa vanhemmistahan ei voi valita, menevätkö he töihin vai jäävätkö kotiin hoitamaan lapsia. Pieni lapsi tarvitsee niin kotona kuin päivähoidossakin aikuisen aikaa ja hoivaa, ja erityistä huomiota onkin kiinnitettävä alle 3-vuotiaiden lasten hoitopäiviin. Pienillä lapsilla kehitys on voimakkaimmillaan ja herkimmillään. Ryhmien on oltava riittävän pieniä, 9–12 lapsen ryhmiä.

Yli 3-vuotiaat lapset hyötyvät kaikkein eniten suunnitelmallisesta ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Kaikkein tärkeintä on ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Varhaiskasvatuksen lakiuudistus on vietävä loppuun viisaasti: se edistää yhteiskuntamme samanarvoisuutta ja luo vankan pohjan oppimiselle.

Kotihoidontuki on helpottanut monen perheen työn ja arjen yhteensovittamista. Pidänkin erittäin tärkeänä, että perhe voi jatkossakin itse päättää, miten kotihoidontuki vanhempien kesken jaetaan. Pakkojako ei huomioi perheiden erilaisia tilanteita. Matalankynnyksen perhetuki on ennalta ehkäisevää, tärkeää työtä, ja lapsiperheiden kotipalvelu on yksi niistä harvoista kohteista, jonka rahoitusta keskusta on valmis lisäämään. Kun perheet voivat hyvin, lapsikin voi hyvin.