Kulunut valtuustokausi on ollut haastava ja korona on tuonut siihen oman lisämausteensa, kuten lukuisat etäkokoukset. Niissä on paljon hyvää, mutta kaikkien asioiden käsittelyyn ne eivät sovi. Osassa asioita yhteistyö on helpompaa kasvotusten, tieto kulkee paremmin ja syvällinen keskustelu on mahdollista. Pääsääntöisesti on pysytty asiallisina ja rakentavina, ja kuntalaistenkin some-kommentointi on ollut maltillista.

Nyt vaalit ovat jo lähellä ja innokkaat ehdokkaat sekä politiikan seuraajat ovat aktivoituneet. Vaalikeskustelu on kuumentunut melkoisesti, etenkin somessa.  Epäasiallinen puhe, tahallinen väärin ymmärtäminen, anonyymi kommentointi ja maalittaminen ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Kohteena ovat olleet nykyiset kuntapäättäjät, kuntavaaliehdokkaat kuin myös viranhaltijat.

Päättäjiä ja ehdokkaita vaaditaan osallistumaan eri kanavien keskusteluihin aktiivisemmin. Valitettavasti some-keskustelujen seuraamiseen ja kommentointiin on mahdollista käyttää vain rajallinen aika työn, perheen ja luottamustehtävien ohessa. Lisäksi asia-argumenttien esiin nostaminen hukkuu usein disinformaation tulvaan. Onneksi rajoitusten hellittäessä toivotuille lähitapaamisille avautuu jälleen mahdollisuus.

Lokapuheella on seurauksensa: Politiikka ei näyttäydy houkuttelevana, ja moni politiikasta kiinnostunut vihtiläinen ei uskalla asettua ehdolle tai kertoa mielipiteitään päätettävistä asioista. Nykyisistä päättäjistä osa jää pois, koska ei pidä kehityksestä. Demokratia heikkenee, ja siihen suuntaan emme saa, emmekä halua, mennä.

Tuleva valtuustokausi tulee olemaan jälleen haastava, ja valtuutetuilla riittää työsarkaa. Siltoja kannattaakin rakentaa joka suuntaan jo ehdokasvaiheessa. Kukaan tai mikään ryhmä ei pärjää eikä päätä yksin. Tuloksellisen päätöksenteon edellytys on avoin ja monipuolinen keskustelu sekä luottamuksen ilmapiiri.

Politiikkaan kuuluu värikäs keskustelu ja vahva argumentointi. Vaikeista asioista ei aina päästä yksimielisyyteen, eikä tarvitsekaan. Sivistynyt ja toiset huomioon ottava käytös ei tarkoita sitä, etteikö ideologisista eroista ja oman puolueen tavoitteista pidettäisi kiinni.

Vihdissä keskustelukulttuuri on pysynyt tähän varsin asiallisena. Haluamme sen olevan sitä jatkossakin. Vaikka asioista ollaan eri mieltä, toisen henkilöön, sukupuoleen, perheeseen, taustaan menevään tai muuhun syrjivään kommentointiin ei pidä milloinkaan lähteä. Tuloksellisen päätöksenteon perusedellytys on keskinäinen kunnioitus. Käännetään siis suunta parempaan yhteisvoimin!

Toivotamme kaikille menestystä vaaleihin sekä rakentavaa ja asiallista kampanjointia!

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

Tuija Sundberg (Kok.) Anu Rajajärvi (SDP) Sari Metsäkivi (Kesk.)