Lehtiteksti

Elokuun alussa siirryttiin uusien opetussuunnitelmien mukaiseen oppilashuoltoon. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kattaa esiopetuksen, peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vihdin opetussuunnitelmamuutokset kokouksessaan 12.6.

Tavoitteena selkiyttää ja vahvistaa

Oppilashuoltotyö on erittäin tärkeää, sillä lasten ja nuorten ongelmat näkyvät usein koulussa. Kun pulmiin puututaan ajoissa, ne eivät kasva suuriksi. Oppilashuoltotyö on avainasemassa myös silloin, kun puhutaan eri toimijoiden yhteistyöstä ja tiedonkulusta: Se sisältää niin kouluterveydenhuollon, psykologin, kuraattorin kuin muutkin sosiaalitoimen palvelut. Yhteistyötä tehdään aina myös huoltajien ja tietenkin oppilaiden kanssa.

Lakiuudistus pyrkii tarkentamaan, selkiyttämään ja vahvistamaan oppilashuoltoa. Kaikki asiat eivät vaadi lisärahoitusta vaan toimintatapojen muuttamista. Paljon työtä se kouluilta kyllä vaatii, ja vaikuttaa siltä, että myös henkilöstön työmäärä kasvaa.

Kuntien velvoitteet lisääntyvät

Laki tuo kunnille uusia tehtäviä ja synnyttää siten lisärahoituksen tarpeen. Lisäksi laki on hätäisesti valmisteltu ja aikataulu tiukka. Kunnissa onkin jo noussut esiin tuskainen kysymys: Mistä rahat lisävelvoitteisiin?

Esimerkiksi kuraattorin ja psykologin palvelut on järjestettävä myös lukio- ja ammattikoululaisille, ja lisäksi kunnissa on oltava vastaava kuraattori. Kuntatyönantajien laskelman mukaan maksaisi 18,2 milj. €, mikäli vastaavia kuraattoreita palkattaisiin uusiin vakansseihin vähintään yksi joka kuntaan. Myös esikoululaisten kuraattoripalvelu on uusi asia. Valtio on kuitenkin korottanut peruspalveluiden valtionosuutta vain 13,1 milj. € vuositasolla.

Uuden lain mukaan oppilaan on päästävä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun hän on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Toki näihin tavoitteisiin kunnissa on pyritty tähänkin asti, mutta se on ollut erittäin haastavaa.   Uusien määräaikojen täyttäminen vaatiikin todennäköisesti monessa kunnassa lisärahoitusta, koska se vaikuttaa henkilöstömitoitukseen.

Vaikea yhtälö

Palvelut ovat hyvin tarpeellisia, mutta iso mutta: Kun valtio sälyttää kunnille lisävelvollisuuksia, jotka maksavat, niitä pitää seurata myös lisärahoitus. Nyt valtionosuuden korotus ei kuitenkaan riitä vaadittujen palveluiden järjestämiseen. Yhtälö on todella vaikea, kun kunnan budjetti on miinuksella.

Lakiuudistus on tarpeellinen ja tuo paljon hyvää lapsille, nuorille ja lapsiperheille, mutta toisaalta myös pulmia kunnille. Niitä Vihdissäkin ratkotaan yhä tulevan syksyn aikana.

Sari Metsäkivi
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pj.
Keskustan valtuutettu