”Koulusulun suurimmat vaikutukset ovat sosiaalisia”, arvioi lapsiasiavaltuutettu. Olen opettajana samaa mieltä. Nyt tulisikin  varmistaa, että lapset ja nuoret voivat tavata  kavereitaan viimeistään 14.5. En kuitenkaan oikopäätä ole sitä mieltä, että peruskoulut pitää avata silloin.

Etenkin pienten lasten vipellystä on vaikea hillitä niin, ettei tartuntavaaraa ole. Lapsia on käytännössä mahdotonta pitää etenkin isossa koulussa esim. kymmenen hengen ryhmissä, koska harvassa koulussa on tilaa tai henkilökuntaakaan niin paljon, että se voitaisiin toteuttaa. Joukkokoontumiset on kielletty toukokuun loppuun asti. Miten joukkokokoontuminen pystytään välttämään kouluissa? Oppimisen puutteita pystymme kyllä kartoittamaan ja korjaamaan vielä syksylläkin. Koulut olisi kuitenkin ohjeistettava selkeästi: Jos huoli oppimisesta kasvaa suureksi, oppilaan voisi kutsua kouluun lähiopetukseen, on hän millä luokalla tahansa. Näin varmastikin tehdään kouluissa jo nyt.

Monessa perheessä on tukala tilanne, ja huoleen on aihetta. Suuri osa vanhemmista suhtautuu rajoituksiin vakavasti, ja moni lapsi ja nuori ei juurikaan näe kavereitaan. Jos koulut pysyvät suljettuina, olisi hyvä höllentää ohjeistuksia siten, että aikuiset voisivat hyvällä omallatunnolla päästää lapset parin kaverin kanssa ainakin ulkosalle. 

Oppilaiden kouluun tuleminen kahdeksi viikoksi ei ratkaise perheiden tukalaa tilannetta. Edessä on hyvin poikkeuksellinen kesä, joka taatusti kriisiyttää monen perheen. Siihen on varauduttava, ja paljon voidaan tehdä etukäteen jo nyt. On etsittävä uusia keinoja pitää perheet kiinni matalankynnyksen palveluissa.

Monessa kunnassa soitetaan kaikille yli 70-vuotiaille ja kartoitetaan vointia ja avun tarvetta. Myös opettajat ja kouluohjaajat soittavat oppilaille, ja mielellään puhelimeen tulee usein huoltajakin. Oppilasterveydenhuolto toimii yhä, mutta sen lisäksi niin sosiaalipalveluiden, perhe- ja nuorisotyön kuin varhaiskasvatuksenkin henkilöstön on mietittävä, miten tukea ja kannatella tässä tilanteessa lapsia, nuoria ja perheitä paremmin. Onko kysytty, millaista tukea perheet tarvitsevat? Voisiko heille soittaa enemmän, sopia tapaamisia nettiin tai ulkosalle, voidaanko netin palveluita lisätä? Voisiko jo keväällä ja kesällä olla harrastustoimintaa pienissä ryhmissä ja ulkona?