Tarkasti kohdennetut kehitystoimet tuottavat tulosta

(Valtuustopuhe) Henkilöstöraportissa on uuden tuntua: se on entistäkin selkeämpi ja tarkempi, siinä on analyysiä ja jonkin verran myös pohdintaa. Se on hyvä yhdistelmä ja hyvä suunta. Se, että raportissa avataan asioita enemmän, antaa enemmän pohjaa myös meille...