Karviaisen vuodeosastojen palvelutoiminnan uudelleen organisointi

(Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallituksen kokous 30.11.) Vuoden 2021 aikana vuodeosastoilla on ollut 13–20 ikäihmistä,  jotka odottavat tehostetun asumispalvelun paikkaa. He eivät siis ole sairaalahoitoa tarvitsevia vuodeosastopotilaita eikä heitä voi...