Suomi kuntoon siten, että jokainen pärjää

Viikonlopun torikeskusteluissa kysyttiin myös vammaisten asioista ja mietittiin, miksi niistä ei juurikaan puhuta vaalikentillä. Aivan totta – yhdessäkään vaalipaneelissa tai tentissä eivät kehitysvammaisten asiat ole tulleet esiin, vaikka heitä on Suomessa noin 40...