(Vihdin valtuusto, keskustan ryhmäpuheenvuoro vuoden 2019 talousarviosta) Syksyllä on ollut esillä paljon vaikeita ja huolestuttavia asioita. Lisäksi tasapainottelemme peruskunnassa talouden kanssa vaikka työllisyysluvut ovatkin parantuneet ja väkilukukin kasvanut. Kuntatalouttamme tarvitsee edelleen vahvistaa, ja sen vuoksi veroprosenttikin oli nyt syytä pitää ennallaan.

Vahvistamme kuntaamme myös harkituilla lisäpanostuksilla: ne houkuttelevat uusia kuntalaisia ja yrittäjiä, lisäävät nykyisten vihtiläisten sekä kunnan työntekijöiden hyvinvointia ja parantavat palveluitamme.

Suurten huolien varjoon on jäänyt se, että Vihdissä on kuitenkin nyt hyvä vire ja vipinä.
Me teemme asioita toisin kuin ennen ja olemme onnistuneet monessa asiassa vetämään yhtä köyttä ja vieläpä samaan suuntaan. Vihdin strategian arvot – asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys näkyvät nyt konkreettisesti talousarviossa, tavoitteet ovat strategian mukaisia, ja niihin on kohdennettu harkiten resursseja.
Voi sanoa, että vuoden 2019 talousarvio kyllä mahdollistaa Vihdin kehittämisen kuntastrategian mukaisesti. Se sisältää niin suuria kuin pieniäkin tekoja.

Esimerkiksi leikkipuistoja, puistopolkuja ja uimarantoja parannetaan, ulkoilureitistöjä kehitetään, osallistavaa budjetointia jatketaan ja kunnan viestintää ja markkinointia kehitetään edelleen.

Olemme olleet myös kohtuullisen ketteriä, sillä moni tavoitteista on jo edennyt pitkälle, kuten valokuituhanke ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Myös liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät panostukset tuottavat tulosta jo nyt: viime viikolla uutisoitiin selvityksestä, jossa Vihti sai selkeästi koko maan keskiarvoa paremmat pisteet. Osallisuudesta ja sitoutumisesta saimme täydet pisteet.

Henkilöstömenot kasvavat kyllä paljon, peräti n. 5,6%. Toisaalta on muistettava, että henkilöstömme vaihtuminen on ollut huolestuttavan suurta ja olemme menettäneet hyviä työntekijöitä ja väysymystä on ilmassa.
Valtaosa henkilöstön kasvusta liittyy strategiaan, sillä investointien takia tarvitsemme vahvistusta – niin rakennuttajainsinööriä kuin puutarhuriakin, ja esimerkiksi uuden kulttuurituottajan tehtäviin kuuluu kehittää myös kulttuuri- ja kansalaistoimintaa sekä yhteistyötä järjestöjen ja kyläyhdistysten kanssa.
Keskustan valtuustoryhmä pitää myös erittäin tärkeänä, että henkilöstölisäykset kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten tukemiseen.

Meneillään on hengästyttävän paljon suuria ja innostavia asioita: tunninjunan edunvalvonnassa on oltava hereillä ja tarkkana, strateginen yleiskaava ja uusi rakennusjärjestys etenevät, ja niiden myötä pystymme kehittämään koko Vihtiä. Investointejakin on paljon, mutta ne ovat harkittuja ja strategian mukaisia. Tosiasia kuitenkin on, että velkamäärämme kasvaa edelleen, ja meidän on esimerkiksi Etelä-Nummelan rakentumisen kohdalla vielä tutkittava kaikki rahoitusvaihtoehdot ja rakentamismallit.

Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että rakennamme yhdessä Vihtiä, jossa on hyvät puitteet asumiselle ja vapaa-ajanvietolle, yrityksille ja järjestöille.
Kehittäminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä, ja edessämme on varmasti vielä paljon haasteita, mutta meidän tehtävämme on ratkaista ne. Kaikkea ei ole mahdollista tehdä kerralla, mutta Vihdin henki on hyvä, ja suunta on nyt vahva ja oikea.

Hengästyttävä tahti on vaatinut myös henkilöstöltä ja johtavilta viranhaltijoilta venymistä – lämpimät kiitokset hyvästä työstä. Suuri kiitos myös taitavalle kunnanjohtajallemme, joka määrätietoisesti on pitänyt yllä kehitystä ja myönteistä virettä, vaikka haasteita ja vaikeita tilanteita on ollut runsaasti.