Viikonlopun torikeskusteluissa kysyttiin myös vammaisten asioista ja mietittiin, miksi niistä ei juurikaan puhuta vaalikentillä. Aivan totta – yhdessäkään vaalipaneelissa tai tentissä eivät kehitysvammaisten asiat ole tulleet esiin, vaikka heitä on Suomessa noin 40 000. Minulla on omakohtaista kokemusta vammaisten asioista jonkin verran: nuorempana työskentelin Rinnekodissa kehitysvammaisten hoitoapulaisena puolitoista vuotta, ja muutama vuosi sitten sijaistin hetken aikaa kehitysvammaisten ohjaajia.

Pidän tärkeänä ihmisten samanarvoisuutta: Myös vammaisten on pystyttävä elämään hyvää, aktiivista arkea sekä vaikuttamaan omiin asioihinsa. Heidän itsemääräämisoikeuttaan, omatoimisuuttaan ja osallistumistaan yhteiskuntaan on tuettava. Jotta nämä asiat toteutuisivat, lainsäädännön lisäksi myös yhteiskunnan asenteiden ja toimintatapojen on muututtava. Työelämään osallistuminen on vammaisille yhtä tärkeää kuin muillekin. Pidän tärkeänä osatyökykyisten työllistämisen helpottamista.

Keskusta haluaa käynnistää kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen ja vuoteen 2020 tähtäävän vammaispoliittisen ohjelman laatimisen. Vammaisten arjen on helpotuttava ja edelleen on huolehdittava siitä, että rakentamismääräykset tukevat esteetöntä liikkumista.

Sote-uudistus on merkittävä asia myös vammaisille: peruspalveluja on saatava joka puolella Suomea. On myös varmistettava, että jokaisella sote-alueella on riittävästi tämän alan osaajia.

Eniten minua huolestuttaa laitoshoidon lakkauttaminen. Suunta on kyllä pääosin oikea, mutta onko käytäntö ja rahoitus varmistettu? Olen itse työskennellyt aikoinani myös kehitysvammaisten sairaalaosastolla ja mietin, miten vaikeasti vammaisten hoivan käy. Onko heidä pärjäämisensä varmistettu ja ovatko kunnat varautuneet tarjoamaan riittävästi tukea ja yksilöllisiä palveluita? Entä onko asuntola- ja hoivapaikkoja ylipäätään riittävästi? Vaikeasti vammaisten hyvä hoito on turvattava. Sekin on huomioitava, että omaishoitajat ikääntyvät eivätkä enää pysty huolehtimaan kehitysvammaisista aikuisista lapsistaan. Pidän tärkeänä myös sitä, että omaishoitajien tuki siirretään Kelan vastattavaksi ja omaishoitajien tukipalveluita kehitetään.

Vuoden alussa eduskunta hyväksyi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Lopullinen hyväksyntä on seuraavan hallituksen ja eduskunnan vastuulla. Pidän yleissopimuksen hyväksymistä ja voimaan saattamista erittäin tärkeänä asiana.

Ja huomio hyvät äänestäjät: Kun käyt äänestämässä, voit tukea myös kehitysvammaistyötä osallistumalla lipaskeräykseen. Tänä vuonna vaalikeräystuotto menee kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi.