Minulle on toreilla käynyt moneen kertaan sama kömmähdys: seitsemänkymppiseksi arvioimani seniori onkin osoittautunut yli kahdeksankymppiseksi. Ihmisten terveet ja toimintakykyiset vuodet ovat lisääntyneet, ja se kyllä näkyy. Monella kansanedustajaehdokkaallakin on rinnallaan ahkera eläkeläinen, usein oma äiti tai isä. Vaikka terveet ja toimintakykyiset vuodet ovat lisääntyneet, ikääntyminen huolestuttaa. Tänäänkin torikeskusteluissa moni kysyi: ”Miten ikääntyvät vanhempani selviävät tulevaisuudessa, miten minä selviän? Mitä aiot tehdä näiden asioiden hyväksi, jos pääset eduskuntaan?”

Huoli on aiheellinen. Meneillään on melkoinen rakennemuutos: vanhuspalvelulaki edellyttää, että laitoshoidosta siirrytään avopalveluiden suuntaan. Suunta on kyllä oikea, mutta huolen aiheita on vielä paljon.

  1. On varmistettava, että ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan paikkoja on jatkossakin riittävästi ja että vanhus ei jää sielläkään yksin huoneeseen.
  2. Liiasta lääkitsemisestä on päästävä eroon.
  3. Ympärivuorokautisessa hoivassakin itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.
  4. Vanhuksen tulisi itse voida mahdollisimman pitkälle valita, asuuko vielä kotonaan vai siirtyykö esim. tuetun asumispalvelun piiriin.
  5. Vanhusten palveluasumisen asiakasmaksujen on oltava kohtuullisia – tarvitaan yhtenäiset kriteerit.
  6. Kotihoidossa on saatava riittävästi tukea, jotta arki pysyy hyvänä. Turvallinen arkielämä sekä liikunta ovat terveyden perusta. Matalankynnyksen liikuntapalveluita on lisättävä – ne ovat ennaltaehkäisyä parhaimmillaan.
  7. Kotihoidon työntekijöiden pysyvyyteen ja työssä jaksamiseen on panostettava.
  8. Kun vanhus syystä tai toisesta joutuu kotoaan sairaalaan ja kotiutuu sieltä, vanhuksen on oltava riittävän hyväkuntoinen. On myös tärkeää, että jokaiselle tehdään kuntoutussuunnitelma, ja kuntoutumista tuetaan säännöllisillä kotikäynneillä. Ennalta ehkäisevä työhön kannattaa panostaa.
  9. Omaishoidolle on laadittava yhtenäiset kriteerit ja omaishoidon rahallinen tuki on siirrettävä Kelan vastattavaksi. Omaishoitajien jaksamista on tuettava. Omaishoitajaksi hakeutuminen on melkoinen paperisota – prosessia on yksinkertaistettava.

Ja vielä yksi tärkeä asia:

  1. Toisin kuin julkisuudessa on väitetty: Keskusta ei ole korottamassa eläkeläisten verotusta. Työeläkkeiden indeksitarkistukset tekisimme täysimääräisinä, vaikka ajat ovatkin tiukat. Takuueläkkeitä keskusta on esittää korotettavaksi hieman enemmän.