Moni asia houkuttelee Vihtiin lapsiperheitä: mm. sopiva etäisyys pääkaupungista, luonnonläheisyys, monipuoliset asumis- ja harrastusmahdollisuudet. Vihdissä lapsiperheiden määrä onkin suuri, noin 45% perheistä. Vaikeiden talousvuosien takia valtuusto on joutunut tekemään myös lapsiperheiden kannalta kurjia päätöksiä, mutta toisaalta hyvät peruspalvelut on turvattu, ja on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä.

Vuoden 2016 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksestä kävi ilmi, että yleisin peruste lastensuojeluilmoitusten tekemiseen oli vanhempien jaksaminen. Myös perheristiriidat ja perheväkivallan uhka olivat usein perusteena. Näihin ongelmiin on etsitty ratkaisuja, ja mielestäni on menty oikeaan suuntaan.

Tuen hakemisen kynnystä on madallettu, jotta perheen ei tarvitse pelätä leimautumista. Tätä tukemaan on perustettu pienimuotoinen perhekeskus, jonka toiminta-ajatuksena on auttaa koko perhettä. Nyt kehitetään jalkautuvia työmuotoja, eli työntekijät menevät entistä useammin perheiden luo tai esim. kouluihin. Erityistä tukea kohdennetaan myös niihin perheisiin, joilla on vaikeuksia nuorisoikäisten kanssa. Tätä kehitystyötä on jatkettava ja resurssit turvattava.

Olen tyytyväinen myös siihen, että Vihdissä perheiden tukemiseen ja avohuoltoon on panostettu johdonmukaisesti, ja se näkyy huostaanottojen määrässä – kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on laskenut. Hyvää on myös se, että perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua on pystytty jonkin verran lisäämään. Niiden vahvistamiseen on panostettava edelleen.

Olen ylpeä siitä, että perusopetusta on vahvistettu nostamalla opetustuntien määrä 226:een (minimi 222). Kahden tunnin kohdentaminen alkuopetukseen oli hyvä päätös, samoin hoidollispedagogisen luokan laajentaminen yläluokkien oppilaille.

Kehitys on oikean suuntaista, ja siihen on jatkossakin oltava resursseja: Ennalta ehkäiseviä ja matalankynnyksen palveluita on kehitettävä, ja on huolehdittava myös mm. siitä, että ryhmäkoot ovat kohtuullisia ja aikuisilla on aikaa lapsille. Monialaista oppilashuoltötyötäkin on vielä kehitettävä, ja tiedon kulkua parannettava. Psykologinpalvelut on jalkautettava paremmin varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen, koska varhain saatava tuki on kaikkein tehokkainta. Vihti voisi profiloitua paremmin myös lapsiystävällisenä työnantajana esim. mahdollistamalla osa-aikatyön.