(Keskustan ryhmäpuheenvuoro) Karviaisen toiminnan ja talouden raportointia ja seurantaa on kehitetty systemaattisesti nyt kaksi vuotta. Samoin on kehitetty johtamisjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Tulokset alkavat nyt todella näkyä:

Vuoden 2021 tulos on erittäin hyvä: Vihdin ja Karkkilan asettamat tavoitteet saavutettiin.

Myös kuluvan vuoden talousennuste näyttää hyvältä: Jos valtio korvaa koronakustannukset, päästäneen tänäkin vuonna ainakin peruspalveluissa kuntien asettamiin tavoitteisiin. 

Tarkastuslautakunta toteaa  raportissaan, että Karviainen on onnistunut hyvin palvelutuotannossaan hankalista olosuhteista huolimatta. Näin on. Toisaalta erittäin vakavia huolenaiheita on paljon. Nostan niistä esiin kolme.

1. Koronan aiheuttama hoitovelka näkyy vielä kauan, ja se kuormittaa niin henkilöstöä kuin kuntalaisiakin. Ja kuten tarkastuslautakuntakin toteaa: purkautuessaan se kasvattaa kustannuksia. 

Koronan vaikutus on näkynyt tänä vuonna jopa enemmän kuin viime vuonna, koska Karviaisen henkilöstö on lääkäreitä myöten sairastellut poikkeuksellisen paljon. Se kasvattaa yhä esimerkiksi kiireettömän hoidon ja hammashoidon jonoa.

Onneksi viime vuoden lopussa ehdittiin kuitenkin aloittaa monta tärkeää asiaa, kuten terveysasemilla HTA-keskus ja sen chatti-palvelu. Ne helpottavat hieman ruuhkaista tilannetta ja nopeuttavat hoidon tarpeen arviointia ja hoitoon pääsyä.

Tässä olemme muuten Länsi-Uudenmaan edelläkävijä, sillä Karviainen otti ensimmäisenä julkisena organisaationa chat-vastaanoton käyttöön.

2. Toinen erittäin huolestuttava asia on lasten ja nuorten pahoinvointi.

Lastensuojelun tukea tarvitsevien perheiden tilanne on erittäin huolestuttava, ja lastensuojelun asiakkaiden määrä näyttää kasvavan Vihdissä verrattuna vuoteen 2021.

Myös nuorisopsykiatria on erittäin kuormittunut – ja se kuormittaa peruspalveluita.

Toimintaa on kehitetty ja olemme tehneet tärkeitä resurssilisäyksiäkin:

Lisäsimme nuorisoasemalle psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin, ja myös Ankkuritiimissä aloitti psykiatrinen sairaanhoitaja.

Lisäksi lapsiperheitä tukeva SIB-hanke saatiin käyntiin vuoden alussa. Muutenkin perhepalveluita sekä yhteistyötä sivistyskeskuksen kanssa on kehitetty.

Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä tilanne ei näytä helpottavan. Työ jatkuu.

3. Myös vanhusten hoidon tilanne on hyvin vaikea. Yhä useampi ikäihminen tarvitsee hoivakotipaikkaa, ja vaikka alkuvuodesta lisäsimme Vihtiin 15 tehostetun asumistuen paikkaa, lisää tarvittaisiin. Kolmen kuukauden odotusaika on monelle aivan liian pitkä.

Kotihoidon varassa on muutenkin paljon huonokuntoisia vanhuksia, ja samaan aikaan kotihoitoon on erittäin vaikea saada palkattua ammattilaisia. Meillä, kuten muuallakin, on suuri pula sijaisista ja vakihoitajista. Kotihoito ei ole voinut vastata palveluntarpeeseen ja hoitajat väsyvät.

Hyvinvointialueen leveämmiltä hartioilta odotetaankin apua moneen ongelmaan, ja esimerkiksi vanhusten hoito on kerta kaikkiaan pakko saada parempaan kuntoon, koska tilanne ei  tule lähivuosina helpottumaan.

On mietittävä lisäkeinoja, kuten omaishoidon kehittämistä ja perhehoitoa. Ja niitä mietitäänkin. Toukokuussa päätimme Ikääntyneiden kiertävä perhehoitaja -pilotin aloittamisesta Karviaisen alueella. Kokeilussa perhehoitaja työskentelee asiakkaan kotona silloin, kun omaishoitajalla on vapaapäivänsä.

Karviaisen toiminta ja henkilöstö siirtyvät Länsi-Uudenmaan  hyvinvointialueelle 1.1.2023. Loppuun asti riittää paljon tehtävää ja kehitettävää, jotta palvelut ja talous olisivat siirryttäessä mahdollisimman hyvässä kunnossa. Karviaisen viranhaltijat ovat myös osallistuneet aktiivisesti hyvinvointialueen rakentamiseen.

Me emme ole pelkästään saamassa vaan myös kehittämässä tulevaisuuden   palveluita.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää Karviaisen johtoa ja henkilökuntaa venymisestä sekä hyvin tehdystä työstä, ja hyväksyy pykälien 31 ja 32 päätösesitykset.