Uusi vuosi tuo historiallisen uudistuksen: Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Nykyisiä yhdeksäsluokkalaisia uudistus koskee konkreettisesti jo keväällä, sillä hakeutumisvelvoite tuli voimaan jo 1.1. 2021. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Uudistus on tärkeä, sillä Suomessa noin 15% ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa.

Aikataulu on nopea, ja Vihdissäkin pohdittavaa on paljon. Tukea ja ohjausta on annettava enemmän, sillä kunnilla on velvollisuus tarjota tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta niille 8. ja 9. luokkien oppilaille, joilla on siihen tarve. Uudistus  vahvistaa muutenkin opinto-ohjausta niin perusopetuksessa, lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessakin, ja siihen on varattu rahoitus. Kiirettä pitää kunnissakin, sillä ensimmäinen hakuaika umpeutuu jo tammikuussa. 

Vihdissä on onneksi jo vuosia tehty hyvää työtä: Esim. on käynnistetty tukiopinto-ohjauksen työparimalli, jossa 8.–9.-luokkalaisten pienluokkien erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit sekä nuorisopalvelut ja toisen asteen henkilöstö työskentelevät oppilaiden ja huoltajien kanssa.  Oppilaitosnuorisotyötä on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen, ja sen tarkoituksena on auttaa ja tukea keskeyttämisvaarassa olevia oppilaita. Myös etsivä nuorisotyö on tehnyt hyvää työtä ja auttanut nuoria eteenpäin. Meillä on lisäksi 8.–9.-luokkalaisille suunnattu JOPO-luokka.

Ammatinvalinnan ohjauksen ja muun tuen lisäksi uudistuksen myötä korostuu myös opintojen tukemisen tarve. Vihdissä panostetaan nyt erityisopetuksen kehittämistyöhön, ja siinä yhteydessä on hyvä tarkastella opiskelun tukea laajemminkin – kehittämistyö on laajennettava koskemaan myös toista astetta.

Etäopetus toi konkreettisesti esiin puutteet toisen asteen oppilaitosten tietotekniikan välineistössä. Toivottavasti opintojen muuttuminen maksuttomaksi parantaa myös tätä tilannetta. Kaiken kaikkiaan opintojen maksuttomuus lisää samanarvoisuutta ja parantaa erityisesti pienituloisten sekä monilapsisten perheiden asemaa.

Uudistuksen kustannukset mietityttävät, mutta hallitus on sitoutunut korvaamaan kustannukset täysimääräisesti kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille.

Vihdin opetuspuolella on edessään suuri työsarka, ja on tärkeää miettiä perinpohjin, miten uudistus kannattaa meillä toteuttaa. Toimivatko nykyiset ratkaisut, ja millaisia muutoksia mahdollisesti tarvitsemme? Onko esim. sosiaalipalveluiden antama tuki Vihdissä ketterää ja sujuvasti yhdistettävissä oppimisen tukeen myös toisella asteella? Miten oppimisen tehostettu ja erityinen tuki jatkuu sujuvasti yhdeksännen luokan jälkeen? Entä olisiko tarvetta uudentyyppiselle kymppiluokalle yhteistyössä lukion ja Luksian kanssa?

Kiinnostavaa uuden vuoden alkua!

Sari Metsäkivi, Keskustan valtuutettu, kunnanhallituksen 2. vpj.