Yhteiskuntamme on muuttunut lyhyessä ajassa nopeasti, ja koulujen on pysyttävä kehityksessä mukana. Esimerkiksi tietotekniikan käytön pitäisi olla kouluissa yhtä arkipäiväinen asia kuin muillakin aloilla. Moni kunta ja kaupunki kuitenkin pähkii yhä, miten laitteet ja yhteydet saadaan ajantasalle sekä miten opettajat pystyvät hyödyntämään niitä pedagogisesti mahdollisimman hyvin. Myös opetusryhmät ovat muuttuneet: monessa luokassa on niin maahanmuuttajalapsia kuin erityistä tukea tarvitseviakin lapsia. Täydennyskoulutuksen tarve onkin valtava. Opettajille on toki jo vuosien ajan suunnattu täydennyskoulutusta, mutta se on ollut hajanaista ja usein irrallaan opetuksen arjesta.

Nyt tähän on tulossa muutos. Hallitus on varannut opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmaan 50 miljoonaa euroa vuosiksi 2016–2018, ja suurin osa rahoituksesta suunnataan peruskoulun opettajien täydennyskoulutukseen. Erityisen hyvältä kuulostaa se, että täydennyskoulutukseen laaditaan kunnollinen suunnitelma.

Suunnitelman laatii laajapohjainen opettajankoulutuksen kehittämistyöryhmä – vihdoinkin! Suunnitelmaa ei siis sanella ulkoapäin, kuten monesti on tehty, vaan nyt suunnittelemaan pääsevät asiantuntijat ja käsittääkseni myös koulujen arjen osaajat. Kehittämistyöryhmä myös seuraa täydennyskoulutuksen toteutumista. Työryhmä aloittaa työnsä tammikuussa.

Toivottavasti kehittämistyöryhmä saa täydennyskoulutuksesta tukevan ja innostavan otteen. Parin vuoden projekti tämä ei kuitenkaan saa olla – kehitystön täytyy olla jatkuvaa.