(Mielipideteksti Vihdin Uutiset 24.11.2021) Nimimerkki ”Omaishoitajista huolissaan” (Vihdin Uutiset 17.11.2021) nostaa esiin tärkeä asian – omaishoitajien jaksamisen. Omaishoitajilla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, ja ne voidaan järjestää intervallihoitona Karviaisen hyväksymissä ostopalveluyksiköissä, sijaishoitona tai palvelusetelinä. Etenkin hyväkuntoisten intervallipaikat ovat kuitenkin vähissä, kuten nimimerkkikin toteaa. 

Perhekotihoito olisi tervetullut lisä ja parannus intervallipaikkoihin – se on nimensä mukaisesti kotoisa hoitomuoto, ja pidän sitä muutenkin erittäin hyvänä vaihtoehtona parempikuntoisten iäkkäiden tehostetulle palveluasemiselle. 

Myös kuntouttavaa jaksohoitoa pitäisi olla sujuvasti tarjolla omaishoidon tueksi. Parhaimmillaan se kuntouttaa ja virkistää hoidettavaa sekä mahdollistaa kodin ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden syntymisen. Jaksohoito antaa myös omaishoitajalle hengähdystauon. Lisäksi olisi tärkeää, että samassa yhteydessä omaishoitajallakin olisi mahdollisuus tukeen ja neuvoihin. 

Tärkeää on myös omaishoitajien maksuttomat hyvinvointi- ja terveystarkastukset, joita Karviaisenkin sairaanhoitajat tekevät omaishoitajan kotona. Olennaista on kuitenkin se, mitä tarkastuksesta seuraa – saako omaishoitaja tarvitsemaansa apua ja tukea, ja ennen kaikkea – seurataanko tilannetta ja tarjotaanko apua myöhemminkin. Pitkään jatkunut omaishoitajuus kuormittaa, ja myös omaishoitaja voi tarvita kuntoutusta. Monesti omaishoitaja väsyy ennen kuin itse sitä huomaa.