(Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Vihdin laaja hyvinvointikertomus sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma)

Laaja hyvinvointikertomus on merkittävä, koska sote-uudistuksen myötä kunnan tehtäväkenttä muuttuu. Suuri osa hyvinvointisuunnitelman asioista on tulevaisuudessa soten ja kunnan peruspalveluiden rajamailla, kuten ennalta ehkäisevät palvelut. Yhteistyön on toimittava hyvin ja kunnallisten tavoitteiden ja kehityssteppien oltava selkeitä. Sen vuoksi on tärkeää myös se, että kaikki hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ovat linjassa keskenään ja löytyvät samasta paikasta. Suunnitelmia on Vihdissäkin paljon ja ne ovat hajallaan eri keskuksissa. Jatkossa kaikki suunnitelmat on syytä koota hyvinvointikertomukseen.

Kehittämiskohteet on hyvin valittu, ja kokoavina avainsanoina ovat ennaltaehkäisy, yhteistyö ja osallistaminen. Ne linkittyvät hyvin toisiinsa. Kertomuksesta selviää, että Vihti ja Karviainen ovat etunenässä tuoreessa sosiaalihultolain ja lastensuojelulain uudistuksessa. Meidän ei tarvitse voivotella, että ennalta ehkäisevää työtä on mahdotonta mitata, vaan saamme olla ylpeitä siitä, että Karviaisen ja sivistyskeskuksen yhteistyö tekee ennalta ehkäisevän työn merkityksen näkyväksi. Vuonna 2009 aloitettu lastensuojelun rakennemuutos on onnistunut, ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on laskenut merkittävästi. Avopalveluiden käyttö on lisääntynyt, ja perheiden kynnys hakea tukea ja ottaa sitä vastaan on madaltunut.

On myös todella hyvä asia, että Vihtiin on perustettu perhekeskus ja että perheitä tuetaan kokonaisuutena, ja nimenomaan matalankyynnyksen palveluna. Jos vanhemmat eivät voi hyvin, lapsetkaan eivät voi hyvin.

Myös ikääntyneiden kotihoidon painottamisessa olemme olleet ajoissa liikkellä. Nyt on hyvä keskittyä kehittämään kotihoidon palveluita ja varmistettava, että ne toimivat hyvin ja että ennaltaehkäisyn vaikutus näkyy tälläkin saralla.

Nuoristyöttömyysluvut ovat sen sijaan kamalat. Vihdin tuorein luku on jo 17,5%. On hieman kummallistakin, että luku on niin paljon suurempi kuin vertailukunnissa, vaikka Vihti on lähellä pääkaupunkiseudun työpaikkoja ja nuoret kyllä liikkuvat mielellään. Lisäksi Karviaisessa ja sivistyskeskuksessa on kehitetty toimintaa määrätietoisesti ja nuorten tukipalvelut ovat parantuneet. Onkohan kyse siitä, että Lohjan TE-toimistoon on pitkä matka, sinne on vaikea päästä muualta kuin Nummelasta, eikä siellä ehditä ohjata ja auttaa nuoria käytännön asioissa. Ehkä nuoret tarvitsevat enemmän konkreettista tukea esim. CV:n ja hakemusten tekemisessä sekä työpaikan löytämisessä.

Onkin etsittäävä uusia keinoja, jotta nuoret saavat työstä kiinni. Ensimmäinen työpaikka on merkittävin, ja Vihti onkin tukenut nuorten työllistymistä kesätyösetelillä. Yrittäjät ovat mukana hienosti, ja ehkäpä yhteistyötä olisi mahdollisuus laajentaa.

Esimerkiksi Lahdessa on kehitetty nuorille suunnattu verkkopalvelu matkalladuuniin.fi, jonka on tarkoitus tuoda yhteen työnantajat ja nuoret työnhakijat. Nuoret vovat julkaista palvelun ilmoitustaululla työhakemuksiaan ja yritykset ilmoittaa avoimista työ-, harjoittelu- ja oppisopimuspaikoistaan. Tämäntyyppistä toimintaa pitää kehittää meillekin ja mukaan tarvitaan myös TE-toimisto.

Lasten ja nuorten hyvoinvointisuunnitelma ojn kehittynyt ja selkiytynyt vuosien mittaan. Tavoitteet ja suunnitelmat ovat täsmällisiä ja konkreettisia. Toteutumisen seurannan takia olisi vielä tärkeää, että tuloskortteihin lisätään, miten tavoite on toteutunut. Nyt tieto on hajallaan mm. tilinpäätöksissä ja henkilöstöraporteissa.

Tällaisin painotuksin keskustan valtuustoryhmä hyväksyy Vihdin kunnan laajan hyvinvointikertomuksen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen.