Eilisessä Karviaisen hallituksen kokouksessa päätimme Ikääntyneiden kiertävä perhehoitaja -pilotin aloittamisesta Karviaisen alueella. Pilotti koskee omaishoitajia ja yli 65-vuotiaita. Kiertävällä perhehoidolla tarkoitetaan asiakkaan osa- tai ympärivuorokautisen hoivan järjestämistä kotona perhehoitajan avulla. Kokeilussa perhehoitaja työskentelee asiakkaan kotona silloin, kun omaishoitajalla on vapaapäivänsä. Kiertävä perhehoitaja on tervetullut ja tarpeellinen vaihtoehto! Pilotti toteutetaan yhdessä Lohjan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation kanssa.

Lisäksi päivitimme palvelusetelin sääntökirjan ja nostimme palvelusetelien arvoa. Se toivottavasti tuo helpotusta ikäihmisten palveluiden hankkimiseen. Nyt pitäisi vain saada lisää hyviä palvelun tuottajia. Palveluseteli voidaan myöntää niille asiakkaille, jotka täyttävät Karviaisen kotihoitoon tai omaishoitoon pääsyn kriteerit.

Käsittelimme myös osavuosikatsauksen. Korona kurittaa edelleen, ja ikävä kyllä myös henkilökuntaa. Esimerkiksi maaliskuussa lääkäripalveluita kuormitti koronan aiheuttamat runsaat sairauspoissaolot: pääsääntöisesti koronassa oli noin kaksi lääkäriä kerrallaan koko kuukauden ajan.  Koronakustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 1,3 milj. Testaamisen osuus oli n. 0,9 milj. Muutoin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä talous on toteutunut kuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Lastensuojelun tukea tarvitsevien perheiden tilanne on edelleen erittäin huolestuttava. Näyttää siltä, että Vihdissä lastensuojelun asiakkaiden määrä kasvaa verrattuna vuoteen 2021. Moni nuori voi huonosti, ja erikoissairaanhoito on erittäin ruuhkautunut. Tilanne kuormittaa peruspalveluita, koska peruspalvelut vastaa nuoren hoidosta odotusaikana. Jotta nuoria voidaan tukea paremmin ja hoidon jatkuvuus varmistaa, päätimme perustaa Nuorisoasemalle kolmannen psykiatrisen sairaanhoitajan toimen.