(Paikallislehdet) Nuorisovaltuuston luottamushenkilöille järjestämä joulukuinen glögi-ilta oli antoisa ja herätteli monenlaisia ajatuksia. Itse jäin miettimään pitkään illan viimeistä keskustelun aihetta: ”Onko vihtiläisten nuorten kasvuympäristö turvallinen?” Moni läsnäolleista nuorista ja aikuisista totesi, että Vihti ei ole lintukoto.

Nuorisotyössä törmätään monenlaisiin nuorten ongelmiin, jotka voivat kasvaa suuremmiksi. Monialaista yhteistyötä tehdään jo nyt, mutta tulevaisuudessa sitä tarvitaan entistäkin enemmän, jotta ongelmiin voidaan puuttua tehokkaammin ja aikaisemmin. Olisikin luontevaa ja järkevää, että sosiaalitoimi, poliisi, terveydenhuolto ja nuorisotyö yhdistäisivät voimavarojaan. Nuorisovaltuuston tilaisuudessa sivuttiin kiinnostavaa Ankkuri-toimintaa, jonka soveltamista kannattaisi harkita Vihdissäkin.

Ankkuri-malli tehostaa ongelmien ennaltaehkäisyä

Ankkuri-malli on ollut toiminnassa Hämeenlinnassa jo vuodesta 2003. Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen alaikäisistä lapsista ja nuorista, jotka ovat päihtyneitä tai jotka jäävät kiinni esimerkiksi näpistyksestä tai huumeiden käytöstä. Ankkuri-mallissa nuorisotyöntekijät on perehdytetty tekemään lastensuojelun alkuarvio, jossa kartoitetaan nuoren tilanne ja selvitetään, onko esimerkiksi kyse yhdestä tai kahdesta kerrasta vai onko aihetta suurempaan huoleen. Mallissa huomioidaan myös mielenterveysongelmista kärsivät nuoret. Alkuselvityksessä ensikertalainen tavataan vanhempineen ja nuoren elämäntilanne pyritään huomioimaan kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa nuori ohjataan eteenpäin eikä häntä pompotella viranomaiselta toiselle.

Ankkuri-toiminta keskittyy siis nuoren tukemiseen ja auttamiseen, jotta alkava kierre saadaan katkaistua varhain. Tuki kohdistuu myös koko perheeseen. Toiminnan tulokset ovat olleet hyviä: Esimerkiksi nuorten uusintarikokset vähenivät. Mallissa hyvää on myös se, että lastensuojelu pystyy keskittymään paremmin varsinaisiin ja vaativiin lastensuojelutapauksiin. Lisäksi mallista hyötyy erityisnuorisotyö: todennäköisesti entistä harvempi nuori valuisi sen asiakaspiiriin.

On tutkimisen arvoista, voisiko Vihti luoda oman Ankkuri-mallinsa ja vähintäänkin tiivistää yhteistyötä Karviaisen ja poliisin kanssa.