(Vihdin kunnanvaltuusto, Keskustan ryhmäpuheenvuoro) Vihdoinkin Helminharjun kaava on valmis. Se  sysää vauhtia Otalammen kehitykseen ja lisää kiinnostavuutta. Sen on pakko sysätä. Alkaa olla kiire, sillä esimerkiksi päiväkodin ja  yhtenäiskoulun  lasten määrä on laskenut huolestuttavasti. Onkin harmillista, että alue pienentyi niin paljon alkuperäisestä.

Helminharjun kaavan valmistuminen toivottavasti vauhdittaa ja tukee myös joukkoliikenteen kehittämistä. Valmisteillahan on liitäntäyhteyden toteuttaminen Myyrmäen asemalle. Hanke on tärkeä, ja sen täytyy tuoda Otalammelle myös lisää kipeästi kaivattuja linja-autovuoroja.

Helminharjun alue on suunniteltu monipuoliseksi, ja oli viisasta kaavoittaa alueelle myös normaaleja omakotitontteja pienempiä tontteja sekä asuinpientalotontteja, joille voi rakentaa useamman asuintalon. Helminharjuun on suunniteltu myös pieni erillispientalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa työ- ja liiketiloja. Lisäksi alueella on palstaviljelyalue ja virkistysalueita.Hyvä, että myös maaseutumaisilla alueilla on huomioitu muuttuneet asumistarpeet.

Vaikka tähän kaavaan ei rivitaloja sisällykään, niitäkin soisi Otalammelle tulevaisuudessa rakennettavan. S-marketin ja suurikokoisen Otalampi-talon viereen kohoavat rivitalot sopivat yllättävänkin hyvin maisemaan ja monipuolistavat asumistarjontaa, vuokra-asuminenkin kiinnostaa.

Kiitos kaavoittajalle, että Helminharjun alueella näkyy Otalammen historia: kaavamääräyksissä on huomioitu hyvin alueen vanha ja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaat rakennnukset. On tärkeää, että uudet rakennukset ovat sopusoinnussa vanhojen kanssa. Historia on  huomioitu hyvin myös tiestön nimissä.

Otalammen kehitystyölle on loistavat lähtökohdat. Otalampi on sekoitus historiaa,  aktiivista vihtiläisyyttä monine seuroineen ja yhdistyksineen, yrittäjyyttä, ulko-opetusbrändiä ja Nuuksion ulkoilureittejä: juuri sellaista modernia maaseutua ja yhteisöllisyyttä, mitä moni kaupunkialueelta pois muuttava uudelta kotipaikaltaan etsii. Kunhan  heidät osataan houkutella tänne.

Esittelytekstissä lukee turhan epävarmasti ”Alue kuitenkin voi houkutella kuntaan uusia asukkaita, jotka lisäävät osaltaan kunnan verotuloja.” Nyt on hyvät palikat tarjolla, ja ne on sommiteltava houkuttelevaksi kokonaisuudeksi, ja kokonaisuus markkinoitava ja  markkinointi ajoitettava oikein. Silloin Helminharju ja muutkin Otalammen alueet varmasti houkuttelevat uusia asukkaita.

Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy Helminharjun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.