Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjelma ja tehostetun palveluasumisen kriteereiden yhtenäistäminen

(Karviaisen hallituksen kokous 14.12.) Suomalaisten fyysinen terveys ja eliniän odote on parantunut, mutta samaan aikaan mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti.  Arvioidaan, että jopa puolella väestöstä on jokin mielenterveyden häiriö elämänsä jossakin vaiheessa ja lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. 

Tilanne ei ole hyvä Vihdissäkään. Esityslistallamme oli Vihdin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Mielen hyvinvoinnin heikkeneminen näkyy tilastojen valossa mm. siten, että mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden määrä sekä aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit ovat Vihdissä nousussa. 

Samassa  kokouksessa käsittelimme myös tärkeän, moniammatillisesti tehdyn Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021 – 2024. Ohjelma on tärkeä ja tavoitteet erittäin hyviä: ”Mielenterveys- ja päihdeongelmiin saa apua matalalla kynnyksellä aiempaa helpommin ja palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia.” Tavoitteena on myös tarjota palveluja aiempaa useammin yhdestä paikasta – erittäin tärkeä tavoite. Konkreettisia ja hyviä toimenpiteitä on runsaasti, ja niitä on suunnattu niin nuorille, työikäisille kuin ikäihmisillekin. Painopiste on ehkäisevässä työssä sekä yhteistyössä eri toimijoiden välillä. 

Lisäksi oli hienoa kuulla, että Vihdissä on käynnistynyt Ohjaamo-rakenteen kehitystyö, ja siinäkin tavoitteena on yhden luukun palvelu. Monissa kaupungeissa ohjaamo on palvelupaikka, jossa kuka tahansa alle 30-vuotias voi saada ilmaiseksi apua työhön, koulutukseen tai arkeen liittyvissä asioissa. Mitä matalampi kynnys, sitä parempi!

Päätettävänä oli myös  Läntisen Uudenmaan ikäihmisten tehostetun asumisen palveluiden kriteereiden yhtenäistäminen. Kriteerit tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen. Suuria muutoksia ei ole. Kriteerit on sekä selkiytetty että täsmennetty, ja asioita on kirjoitettu enemmän auki kuin ennen.

Käytännön työtä on vielä tehtävänä paljon. Pari esimerkkiä: Lyhytaikaiseen tehostettuun asumispalveluun on päästävä silloin, kun on sen tarve. Karviaisen alueella kuntouttava arviointijakso toteutetaan tilapäisessä kotihoidossa. Sen on toimittava hyvin – pitää suunnitella tarkasti, miten kuntoutus toteutetaan ja kuinka kauan arviointi kestää. Kuntouttava arviointijakso olisi tärkeä myös säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Ja ennen kaikkea – tehostetun asumispalvelun jono on saatava lyhyemmäksi.