Vihdissä on paljon meitä innokkaita lähiruoan kannattajia, ja kiinnostus on noussut räjähtäen. Vihdissä on lukuisia omia tuottajia: Voimme ostaa esim. vihtiläisiä vihanneksia ja juureksia, valkosipulia, hunajaa, monenlaista leipää ja muita viljatuotteita, niittybroileria, lammasta ja sikaa, jopa ankkaa. Lähiruoka ymmärretään myös laajemmin: maa- ja metsätalousministeriön lähiruokaohjelman mukaan omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Puhdas ja eettisesti tuotettu lähiruoka on rikkautemme, ja sitä on edistettävä voimakkaammin. Vihtiläiset ruokakaupat markkinoivatkin sitä hyvin, ja Vihdissä toimii myös lähiruokarengas REKO. Lisäksi lähiruokapiiri Lähiherkulla on jakelu Vihdissä.

Myös kunta voi tehdä paljon. Maaliskuussa aloitetaan Vihtibrändin työstäminen. Sen tavoitteena on kirkastaa Vihdin vahvuuksia. Luonto on ehdottomasti yksi Vihdin vetovoimatekijä, joka palvelee sekä matkailua että asukkaita. Lähiruoka on kiinteä osa sitä – brändityössä ja Vihdin markkinointitapahtumissa lähiruoka on nostettava vahvasti esiin. Sillä on myös taloudellista merkitystä. Paikallisia tuotteita ostamalla tuemme seudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Päiväkodeissa, kouluissa ja muissa kunnan julkisissa palveluissa on pyrittävä lisäämään lähellä tuotettujen elintarvikkeiden määrää. Lähiruokapäivän saimme lisättyä, ja viimeisimmässä elintarvikkeiden kilpailutuksessa etenimme jo piirun verran oikeaan suuntaan. Kehitystyötä on jatkettava, ja myös ruoan laatuun ja puhtauteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Lähiruoan tuloa julkisiin palveluihin on jarruttanut mm. se, ettei saatavilla ole riittävän suuria määriä. Osa ratkaisua on, että tuottajat ja jalostajat tiivistäisivät verkostojaan ja tekisivät entistä enemmän yhteistyötä, jotta määrät saataisiin riittävän suuriksi. On myös selvitettävä, voitaisiinko Vihdin hankintojen kilpailutus laatia siten, että lähiseudun tuottajat voisivat osallistua siihen paremmin.