Kun rajoituksia ja huolia on paljon, lähinurkkien ja naapurustossa asuvien ihmisten apu ja merkitys korostuvat. Hyvä naapurusto luo turvaa kaikenikäisille ja synnyttää yhteisöllisyyttä.

Kylillä yhteisöllisyys nojautuu ja tiivistyy lähipäiväkotiin ja -kouluun. Ne ovat kylän keskipiste, sen sydän. Kylien yhdistykset ja seurat luovat harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia kaikille kyläläisille, saavat ihmiset toimimaan, tutustumaan ja kokoontumaan. Ne tuottavat lähipalveluita, joihin kaikilla on varaa.

On kiistatonta, että kyläkoulun tai -päiväkodin lakkauttamisen seuraukset kohdistuisivat valtaosin lapsiin ja nuoriin, mutta on muistettava, että ne kohdistuisivat myös perheisiin, yksin asuviin sekä ikäihmisiin.

Yhteisöllisyys, ennalta ehkäisevään työhön panostaminen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö korostuvat Vihdissä juuri nyt ajankohtaisissa dokumenteissa: lasten ja nuorten lautakunnan talousarviossa ja Karviaisen palvelutasosuunnitelmassa.

Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviotekstissä todetaan, että vuoden keskeinen teema on tehdä näkyväksi lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan ennalta ehkäisevä työ. Hyvänä esimerkkinä tästä on Vihdin kunnan hakeutuminen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, Keskustan valtuustoryhmän jo pari vuotta sitten tekemän valtuustoaloitteen mukaisesti. Hiljattain on myös aloitettu SIB-hanke, jossa tukea tarvitsevat perheet saavat ennaltaehkäisevää tukea pitkäjänteisesti – alkaen jo lapsen odotusajasta. 

Karviaisen palvelutasosuunnitelmassa tuodaan esiin, kuinka ikääntyneiden yksinäisyys, muut sosiaaliset pulmat sekä päihteidenkäyttö ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet viime vuosina, mikä tulee kasvattamaan sosiaalipalveluiden kysyntää. Ennalta ehkäisevään työhön panostaminen on nostettu strategisiin tavoitteisiin.

Kuntalaisten osallistaminen ja vanhempien aktivoiminen osaksi koulu- ja päiväkotiarkea ovat tämän hetken tärkeitä tavoitteita. Näitä tavoitteita ei ole yhä yksilöllistyvämmässä nyky-yhteiskunnassa helppoa toteuttaa – mutta kannattaa muistaa, että aktiivisissa kyläyhteisöissä, kuten Vanjärvellä ja Vihtijärvellä, ne toteutuvat jo. Niissä asuu kaikenikäisiä kuntalaisia, jotka työskentelevät paljon ja mielellään yhteisen hyvän eteen.

Vapaaehtoistoimijoille ollaan kunnissa antamassa entistä enemmän tehtäviä ja vastuita. Heitä kyllä arvostetaan, mutta arvostuksen pitää näkyä käytännössä. Olisi ristiriitaista ja jopa edesvastuutonta lakkauttaa koulu ja päiväkoti, toisin sanoen iskeä sirpaleiksi ne yhteisöt, joissa toivottua vastuuta ja aktiivisuutta esiintyy. 

Vanjärven päiväkodin ja Vihtijärven koulun säilyttäminen on mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevää työtä ja kunnan modernien tavoitteiden mukaista toimintaa.

Suvi Nuotio, kunnanvaltuutettu (sit., Keskustan valtuustoryhmä), Lasten ja nuorten lautakunnan jäsen

Sari Metsäkivi, kunnanvaltuutettu (kesk.), kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja