Sari MetsäkiviMiksi lähdin mukaan politiikkaan?

Minulle yhteisöllisyys ja sen tuoma turvallinen arki on tärkeää. Vapaaehtoistyö vanhempainyhdistyksessä, kyläyhdistyksessä ja lastenkerhon ohjaajana innosti minut mukaan vaikutustyöhön. Yhdistystoiminta mahdollisti myös sivusta vaikuttamisen. Huomasin, että vaikuttaminen on oikeasti mahdollista. 

Miksi olen ehdokkaana?

Lähdin ehdolle vuoden 2008 kuntavaaleissa ja tulin valituksi, samoin vuonna 2012 ja 2017. Moni asia on vielä kesken, ja sen vuoksi olen motivoitunut jatkamaan luottamushenkilönä, jos saan siihen kuntalaisilta riittävän luottamuksen.

Olen määrätietoinen, aikaansaava ja eteenpäin katsova. Minulle politiikan tärkeitä lähtökohtia ovat pitkäjänteisyys, vastuullisuus, yhteistyö, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Päätöksissä pitää huomioida myös ne, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan.

Mitä olen päättänyt?

Kuluva valtuustokausi on ollut työntäyteinen ja päätettävänä on ollut monia isoja asioita. Vihdin taloustilanne on ollut viimeisinä valtuustovuosina hyvin vaikea, ja myös koronapandemia on koetellut taloutta ja hankaloittanut taloudenpidon ennustettavuutta. Olemme joutuneet tasapainottamaan taloutta ja tekemään myös kurjia päätöksiä. Yhteinen päämäärämme on ollut turvata hyvät peruspalvelut ja kehittää kuntaamme strategian mukaisesti. Seuraava valtuustokausikaan ei ole helppo. Tavoitteena on saada talous vakaalle pohjalle – kuntalaisille on edelleen turvattava hyvät peruspalvelut, ja kehitystyötä jatkettava joka saralla.

Olen ollut edistämässä monia kuntalaisten arjen tärkeitä asioita. Vaikeinakin vuosina peruspalvelut on pidetty hyvässä kunnossa, kehitystyötä on tehty aktiivisesti ja palveluita myös parannettu: Olemme rakentaneet kirkonkylälle uuden koulukeskus Vihkon, jossa on myös kirjasto ja nuorisotilat. Kirkkoniemeen on suunnitteilla kulttuurikeskus ja museolle tilat Kuntalaan. Nummelassa avattiin hieno palloiluhalli. Kuntastrategian teema, “Aktiivisten ihmisten Vihti”, toi tulosta myös valtakunnallisesti, kun pääsimme kolmen parhaan joukkoon Suomen liikkuvin kunta -kisassa.

 Olemme kehittäneet lasten ja nuorten parissa tehtävää ennalta ehkäisevää työtä:  on mm.   palkattu lisää perhetyöntekijöitä sekä lähdetty mukaan Ankkuri-toimintaan ja SIB-hankkeeseen. Myös perhesosiaalityö jalkautuu varhaiskasvatuspuolelle aiempaa enemmän. Etsivää nuorisotyötä ja koulunuorisotyötä on vahvistettu, ja nuorten kesätyöseteleiden käyttöönotto sekä nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan laajentaminen Vihdin kierrätyskeskuksen yhteyteen ovat olleet hyviä päätöksiä

Ja paljon muuta: Kyläkoulujen säilymisen, kylien kehittämisen sekä kylille rakentamisen puolesta on työskennelty paljon. Saimme mm. säilytettyä Vihtijärven koulun ja Vanjärven päiväkodin, vaikka jouduimmekin siitä äänestämään.  Tervalammen yhteisöllisyyttä tukee Tervalammen koulun- ja päiväkotirakennusten myyminen kyläyhdistykselle yhdellä eurolla. Kyläkaavoja on tarkoitus saada vireille vuosittain. Nuuksion läntisen portin valmistelutyöt on aloitettu, tunnin juna-hanke on ottanut aimo askeleen eteenpäin, uusia työpaikka-alueita on edistetty ja  elinkeinopäällikkö palkattu. Joukkoliikenteen käyttöä edistettiin lisäämällä vuorotarjontaa, mutta koronan myötä tilanne on kriisiytynyt, ja liikennöitsijät ovat lakkauttaneet linja-autovuoroja enemmän kuin on osattu ennakoida. 

Tarpeellisia lisäyksiä on tehty myös terveydenhuollon puolelle: esim. vanhusten kotihoidon resursseja on lisätty, ja Karviaisen kuntoutuksen yksikköä on kehitetty paljon kuluvan kauden aikana. Iäkkäille on suunniteltu ja aloitettu kotikuntoutus, joka tuo kotiin toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä apuvälineitä. 

Terveyskeskuksessa meillä on iltavastaanottoajat sekä omat vakituiset lääkärit.

Millaista poliittista kokemusta minulle on kertynyt?

Kokemusta minulle on karttunut monipuolisesti: Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut kunnanhallituksen jäsenenä ja neljä vuotta toisena varapuheenjohtajana. Olenkin ehtinyt perehtyä vihtiläiseen elämänmenoon monesta näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2020 kunnanhallituksen asialistalla oli 259 pykälää. 

Viime valtuustokauden kaksi ensimmäistä vuotta toimin kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana, ja sitä ennen lautakunnan jäsenenä. Parhaiten tunnenkin lapsiperheiden, lasten ja nuorten sekä kasvatus- ja koulutusalan kipupisteet. Asiantuntemustani ovat syventäneet neljä omaa lasta, joista kolme on jo täysi-ikäisiä.

Tunnen hyvin myös perusterveydenhuollon ja sen rajapinnat, sillä ensimmäisen valtuustokauteni perehdyin asioihin Karviaisen tarkastuslautakunnan jäsenenä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.

Olen myös Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsen sekä Suomen Keskustanaisten hallituksen jäsen.

https://www.facebook.com/VihdinKeskusta/videos/1256797161050582/