Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan mm. seuraavia asioita: Talousjohtajan valinta, Kirkkoniemen koulun muutos kulttuurikeskukseksi, pääkaupunkiseudun työmatkayhteyksien kehittäminen Otalammen ja Vihdin alueella, Palojärven työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, maan vuokraaminen Seguro Management Oy:lle Padel-pelihallin rakentamista varten, Nummela-Leppävaara-liitäntäyhteyden jatkaminen. Kaikki päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtajan virkavaali

Vihdin talousjohtajan virka tuli auki, koska talousjohtajamme  Henri Seppänen palasi Raumalle. Hän teki kunnassamme hyvää ja tarkkaa työtä. Vihdin onneksi uusien talousjohtajakandidaattien joukosta löytyi hyvä ehdokas. Valituksi tuli Juuan kunnan nykyinen talouspäällikkö, hallintotieteiden maisteri Jere Laine. Pienen kunnan talousjohtajana hän on joutunut perehtymään asioihin monipuolisesti.

Kirkkoniemen koulun muutos kulttuurikeskukseksi

Kirkkoniemen investointi on osa kirkonkylän kehitystyötä. Kulttuurikeskushankkeessa yhdistyy monta hyvää asiaa: Osa Vihdin lukuisista kulttuuritoimijoista saa hyvät tilat ja yhteistyö tiivistyy, vuonna 1955 valmistunut kulttuurihistoriallisesti arvokas koulurakennus säilyy kuntalaisten käytössä ja hieno kokonaisuus houkuttelee kirkonkylälle kulttuuritapahtumia ja matkailijoita.

Hanke on kaksivaiheinen, ja sen toteuttaminen kunnolla vaatii vielä paljon työtä, pohdintaa sekä lisärahoitusta. Hankkeeseen on saatava avustusta esim. opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tässä vaiheessa hyväksyimme hankesuunnitelman ja päätimme, että hankkeen ensimmäinen vaihe voidaan aloittaa. Hankkeen toista vaihetta ei aloiteta ennen kuin kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa on arvioitu tarkennettua hankesuunnitelmaa. Vuoden 2021 talousarviossa hankkeelle on varattu 100 000 €.

Olisi hienoa, jos lopputuloksena olisi vihtiläinen kulttuurisydän. Kulttuurituottajamme tiivistää hyvin: ”Aktiivinen, hyvinvoiva ja yhteen hiileen puhaltava kulttuuriyhteisö on Vihdin kunnan elinvoiman, hyvinvoinnin, työllisyyden ja talouskasvun kannalta mittaamattoman arvokas voimavara.”

Pääkaupunkiseudun työmatkayhteyksien kehittäminen Otalammen ja Vihdin alueella

Keskustan valtuustoryhmä teki aiheeseen liittyvän aloitteen, ja olemme tyytyväisiä, että Myyrmäen liitäntäyhteyskokeilu tuo kirkonkylälle ja Otalammelle kaksi lisävuoroa. Ely on sitoutunut hankintaan 50% osuudella. Myös HSL osallistuu hankintaan ja maksaa HSL-alueelta nousevista matkustajista kunnalle nousukorvausta 1,97 €/matkustaja.

Sopimuskausi on  7.6.2021 – 5.6.2022, ja siihen sisältyy optiokausi 6.6.2022 – 4.6.2023. Optiosta päätetään erikseen. Sopimuksen kokonaishinta on 223 000€.  Hyväksyimme liitäntäyhteyden hankinnan Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy:ltä. Korona on hyydyttänyt joukkoliikenteen, mutta tilanteen paraneminen toivottavasti lisää matkustajamäärää, ja kirkonkyläläiset ja  otalampelaiset ottavat uuden yhteyden ja lisävuorot käyttöönsä. Kunnan on myös markkinoitava vuoro hyvin.

Palojärven työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Palojärven alueen sijainti on hyvä ja tavoitteemme selkeä: alue mahdollistaa uuden yritystoiminnan sijoittumisen Vihtiin. Palojärven työpaikka-alue on aiheuttanut paljon päänvaivaa, sillä sen maaperä on osoittautunut pehmeämmäksi kuin asemakaavan laadintavaiheessa todettiin. Nyt tutkitaan alueen laajennusmahdollisuutta noin 5,6 ha alueella.

Kunnanhallitus päätti kuuluttaa Palojärven työpaikka-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut kaavatyön tavoitteet.

Maan vuokraaminen Seguro Management Oy:lle Padel-pelihallin rakentamista varten

Padel on kasvattanut suosiotaan nopeasti, ja Vihdissäkin sitä voi harrastaa. Padel on yhdistelmä tennistä ja squashia. Maaliskuussa päätimme vuokrata maa-alueen myös toiselle toimijalle. Molemmat alueet ovat Etelä-Nummelan liikuntapuiston lähialueella. Hyväksyimme vuokrausesitykset. Toivottavasti hallit rakentuvat nopeasti.

Nummela-Leppävaara-liitäntäyhteyden jatkaminen

Alkukankeuden jälkeen uusi liitäntäyhteys osoittautui onnistuneeksi ja asiakasmäärä kasvoi. Koronan helpottaessa käyttäjämäärä toivottavasti jatkaa kasvuaan. Kunnanhallitus hyväksyi Uudenmaan ELY-keskuksen esityksen Leppävaaran liitäntäyhteyden hankinnasta yhteisrahoituksella Pekolan Liikenne Oy:ltä sopimuskaudella 7.6.2021 – 4.6.2023.