(Keskustan ryhmäpuheenvuoro) Tällä valtuustokaudella meillä on ollut vahva yhteinen tahtotila parantaa koko kuntamme joukkoliikennettä, ja on surkeaa, että korona sotki suunnitelmamme ja myllersi myös markkinaehtoisen liikenteen. Vielä 2018 Vihdissä oli noin 30 ostoliikennevuoroa, mutta nyt olemme joutuneet ostamaan viitisenkymmentä vuoroa lisää. Olemme siis täysin eri tilanteessa kuin palvelulupausta tehdessämme. 

Matkustajamäärät ovat romahtaneet, ja ei ole järkeä maksaa tyhjänä tai lähes tyhjänä kulkevista vuoroista, joten palvelulupaustakin on muutettava. Kun poikkeustilanne on hellittänyt, uusi valtuusto arvioi lupausta uudelleen alkuvuodesta 2022, kuten päätösesityksessä lukee. Siinä yhteydessä valtuusto arvioi uudelleen myös sen, mikä on Vihdin joukkoliikenteen järjestämistapa, eli käytännössä järjestetäänkö Vihdin joukkoliikenne Ely- vai HSL-vetoisesti.

Keskustan valtuustoryhmä piti edellistä palvelulupausta hyväksyessämme tärkeänä joukkoliikennekokeiluja, ja on ilahduttavaa, että valtuustoaloitteemme antoi kimmokkeen Otalampi-Myyrmäki-yhteyden kokeilulle, joka toisi pari lisävuoroa Kirkonkylän, Olkkalan, Siippoon, Otalammen ja Helsingin välille. Kunnanhallitus päätti Myyrmäen yhteyden kilpailuttamisesta viime viikon kokouksessaan.

Jos yhteys toteutuu, toivottavasti kirkonkyläläiset, olkkalalaiset, siippolaiset ja otalampelaiset ottavat uuden yhteyden omakseen, sillä uusi yhteys pysyy vain, jos sillä on riittävästi käyttäjiä. Myös kunnan on tiedotettava ja markkinoitava yhteyttä vahvasti.

Edellisen lupauksen yhteydessä valtuustoryhmämme painotti myös ostovuorojen reittisuunnittelun pitkäjänteistä kehittämistä sekä piti tärkeänä kehittää kutsulinjapalveluita, jotta olisi mahdollista tarjota julkista liikennettä yhä useammalle vihtiläiselle, myös kylille. 

On todella harmillista, että kutsulinjavuorot eivät päässeet kunnolla vauhtiin, koska tarkastelujakso jäi niin lyhyeksi. Valtuustoryhmämme pitää näitä kehityskohteita edelleen tärkeinä, niiden äärelle on palattava uudelleen, kun tilanne paranee. Pidämme edelleen tärkeänä myös aikatauluinfon kehittämistä.

Vihdin strategiaan on kirjattu ympäristön kannalta kestävämpien ratkaisujen, kuten joukkoliikenteen kehittäminen, ja siihen Keskustan valtuustoryhmä on edelleen sitoutunut. Ryhmämme hyväksyy joukkoliikenteen palvelulupauksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.