Karviaisen hallituksen kokouksessa käsittelimme tällä viikolla mm. elokuun kuukausiraportin, kuljetuspalveluiden kilpailutuksen, kävimme läpi tuottavuus- ja toimenpideohjelmaa ja tulevaisuuden sote-keskuksen asioita sekä ateriapalveluiden järjestämissuunnitelmaa ja Ankkuri-toimintamallia. Kaikki päätösehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Pari nostoa:

Kuukausiraportista nousee esiin  monia huolenaiheita ihmisten hyvinvoinnista kuntayhtymän  taloustilanteeseen. Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen on jonoa, samoin terveyskeskuksen lääkärivastaanotoille. Myös lastensuojelun ja ikäihmisten muiden palveluiden tarve on kasvanut. Jonot pitää saada purettua ja ihmisten päästä oikeanlaisen hoivan ja hoidon äärelle. Se on varmasti syksyn hallitustyöskentelymme yksi painopistealueita.

Vihdin osuuden Karviaisen talousarviosta ennustetaan edelleen ylittyvän 1,9 milj. euroa, vaikka säästötoimiakin on vuoden aikana tehty. Lisäksi koronasta aiheutuneet kustannukset olivat tammi-elokuussa 4,1 milj. euroa. Näitä kuluja maan hallitus on onneksi luvannut korvata. Muuten suo olisi todella upottava.

Toimintaa on koko ajan myös kehitetty, esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin liittyvää koulutusta on lisätty, perhekeskuksessa on käynnistetty nepsy-lainaamo ja perhetyötä kehitettään edelleen omana toimintana, jotta perheet saisivat mahdollisimman varhain matalankynnyksen tukea. Lokakuussa aloittaa masennuksen hoitoon tarkoitettu ”Joustavampi mieli” -ryhmä ja yhteistyönä erikoissairaanhoidon kanssa aloittaa ADHD-ryhmä perusterveydenhuollon asiakkaille. 

Päätimme kokouksessa myös Ankkuri-toiminnan vahvistamisesta siten, että Lohja, Karkkila ja Vihti palkkaavat yhteisen psykiatrisen sairaanhoitajan.  Toiminta käynnistettiin vuonna 2020, kun Karviaisen alueen huumeidenkäytön tilanne huolestutti.  Moniammatilliseen tiimiin kuuluu asiantuntijoita poliisista, sosiaalipalveluista ja erityisnuorisotyöstä. Ajatuksena on, että asiakkaan tilanne hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja ennalta ehkäisevää työtä painotetaan vahvasti. Toivottavasti tärkeä tiimi pystyy parantamaan monen ihmisen elämää.