Olipa ilahduttava tieto, että Vihdissä kiusaamisen kohteeksi joutumisen kokemus on vähentynyt sekä ala- että yläkoululaisilla. Kouluissa on tehty varmasti paljon hyvää työtä! Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vuoden 2020 raportissa on monia huolen aiheita, mutta myös paljon hyvää. Tässä vielä muutamia poimintoja:

Etsivä nuorisotyö on pystynyt lisäämään resurssiaan Luksiassa. Avoperheneuvolatoiminta on vakiintunut, ja perheet pääsevät varhaisessa vaiheessa avun piiriin. Äitiysneuvolan määräaikaisten terveystarkastusten peittävyys on Vihdissä 63,9 %, koko maassa 42,3 %. Myös nuorisotyön saavutettavuus on parantunut verkkonuorisotyön sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyön myötä.

Raportissa on myös toimenpide-ehdotuksia, ja yksi niistä on TE-toimiston palveluiden saavutettavuuden parantaminen Vihdissä. Siitä hyötyisi moni! TE-toimiston nettisivut ovat vaativaa luettavaa, ja siitä hetteiköstä on vaikeaa löytää tarvitsemaansa apua. Kannatan saavutettavuuden parantamista lämpimästi.

Kunnanhallitus käsitteli hyvinvointisuunnitelman 10.5.