(Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 7.12.2015)

Vihdissä asuu tällä hetkellä noin 1000 maahanmuuttajataustaista ihmistä. Nyt olemme tekemässä periaatepäätöksen ottaa vähintään 25 – 30 kiintiöpakolaista tai oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa joka kolmas vuosi. Määrä on siis melko pieni. Meidän ei myöskään tarvitse ottaa 25-30 pakolaista kerralla, vaan pienemmissä ryhmissä, jos niin sovimme.

Vihdissä asuvat maahanmuuttajat ovat kotoutuneet hyvin – niin hyvin, etteivät maahanmuuttaja-asiat ole juurikaan nousseet esiin kielteisenä asiana ennen vastaanottokeskusten tuloa. Rinnakkaiselo on ollut arkista ja rauhallista. Vihdissä onkin jo olemassa tietoa ja osaamista maahanmuuttoasioissa, mutta tarvitsemme siihen koordinointia. Lähtökohta on siis hyvä, ja sitä tukee valmistumassa oleva Vihdin kotouttamisohjelma.

On valitettavaa, että kotouttamisohjelma ei ole ihan vielä valmis, mutta kulunut vuosi on ollut viranhaltijoille raskas ja työtä on ollut enemmän kuin riittävästi. On hyvä, että kotouttamisohjelma tehdään rauhassa ja kunnolla, koska se on erittäin tärkeä käytännön opas maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ja myös maahanmuuttajille: siihen kootaan kaikki maahanmuuttajien kotoutumista koskevat tärkeimmät tiedot sekä käytänteet, ja lisäksi se on tärkeä apuväline, kun jokaiselle maahanmuuttajalle tehdään kotouttamissuunnitelma. Kun on konkreettinen suunnitelma, pakolaisen on helpompi sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.

On tärkeää ja järkevää, että Vihti ottaa pakolaisia hallitusti ja harkitusti: Osa Vihdin vastaanottokeskuksen asukkaista jäänee Vihtiin. Myös pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa on runsaasti pakolaisia, joista moni saa turvapaikan. Onkin todennäköistä, että osa heistä tulee Vihtiin joka tapauksessa – onhan heitä muutamia Vihdissä jo nyt. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että olemme oikeasti valmistautuneet ottamaan pakolaisia vastaan. Se on tärkeää inhimilliseltä näkökannalta, mutta myös taloudelliselta näkökannalta. Jos Vihdillä ei ole sopimusta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kiintiöpakolaisten ottamisesta, ELY ei myönnä omatoimisesti Vihtiin tulleista pakolaisista korvausta. Tällöin kunnalle tulee hallitsemattomia kustannuksia.

Pakolaisten Vihdille aiheuttamia kokonaiskustannuksia on vaikea laskea tarkasti, mutta saamamme tiedon mukaan Vihdin kokoisessa kunnassa valtion maksamien tukien pitäisi suunnilleen kattaa menot. Pakolaisten palveluiden tarve on harkittava ja tutkittava tarkasti, millainen palveluiden lisäys todella on tarpeen ja mitä ilman voimme selvitä. On myös tutkittava, millaista yhteistyötä naapurikuntien kesken voidaan tehdä.

Päätösesitykseen on sisällytetty myös toiveita. Olemme toivoneet, että Vihti ottaisi vastaan pääosin perheitä. Se on järkevä toive, koska Vihdin kokoiseen kuntaan perheiden on ehkä helpompi sopeutua. Olisi myös järkevää, jos pakolaiset olisivat samankielisiä, silloin esimerkiksi tulkkipalveluidenkin käyttö on helpompaa, samoin suomen kielen opettaminen ja oppiminen.

Näine saatesanoin keskustan valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä.