(Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallituksen kokous 30.11.) Vuoden 2021 aikana vuodeosastoilla on ollut 13–20 ikäihmistä,  jotka odottavat tehostetun asumispalvelun paikkaa. He eivät siis ole sairaalahoitoa tarvitsevia vuodeosastopotilaita eikä heitä voi kotiuttaa. Karviaisen hallitus on esittänyt, että tehostetun asumispalvelun paikkoja lisätään vuonna 2022 viidellätoista. Tarkoituksena siis on, että ikäihmiset pääsevät vuodeosastopaikoilta heille parempaan paikkaan, jossa he saavat oikeanlaista hoivaa. Se on erittäin hyvä asia. Tämä taas mahdollistaa vuodeosaston paikkamäärän vähentämisen 12 paikalla. 

Tämä myös parantaa osastohoidossa olevien kuntoutusta, koska kuntoutuksen resurssi pysyy samana, vaikka paikat vähenevät. Tarkoituksena on, että vuodeosastolle tulijan kuntoutus aloitetaan samantien, kun hän vuodeosastolle tulee – siten hänen on mahdollista kuntoutua nopeammin. Päätöksen myötä myös vuodeosaston henkilöstömitoitus paranee hieman.

Muutos toteutetaan siten, että asiakkaat ja potilaat saavat tarvitsemansa hoidon. Meille on vakuutettu, että heidän turvallisuutensa ei missään olosuhteissa vaarannu. Lähtökohtana on myös se, että tämä päätös ei kuormita kotihoitoa. Tilannetta on kuitenkin seurattava tarkasti. 

Vuodeosaston uudelleen järjestely mahdollistaa siis seitsemän työntekijän vähentämisen. Ajatuksena on, ettei ketään tarvitse irtisanoa, vaan työntekijöiden työpanos siirretään Karviaisen muiden yksiköiden avoimiin vakansseihin.

Taloudesta vielä: Vuodeosaston palveluhinta on 248 €/vrk ja tehostetun palveluasumisen 137 €/vrk. Muutoksesta syntyvien taloudellisten säästöjen arvioitu nettovaikutus on 11kk ajalta yhteensä 413 000 euroa. Lisäksi paikkojen vähentämisen seurauksena vapautuvaa lääkärityöpanosta (0, 6 htv) voidaan siirtää muihin toimintoihin. Vuodeosaston uudelleen järjestely on ollut mietinnässä jo aiemmin. Nyt kun koti- ja laitoshoidon ylilääkäriin virkaan on saatu palkattua geriatrian erikoislääkäri, muutos voidaan tehdä asiantuntevasti. Lisäksi taustalla on nyt valtuuston päätös, joka edellyttää Karviaiselta  noin 600 000 euron säästöjä ensi vuoden aikana.

Muutettu päätösesitys:

Yhtymähallitus päättää aloittaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuodeosaston ja tehostetun asumispalvelun toiminnan kehittämisen suunnittelun. Tavoitteena on, että ne vuodeosaston potilaat, jotka SAS-työryhmän päätöksen jälkeen odottavat tehostettuun asumispalveluun pääsyä nyt keskimäärin kolme kuukautta, saavat tehostetun asumispaikan mahdollisimman lyhyellä jonotusajalla. Samalla Karviaisen vuodeosastojen koko sopeutetaan tilanteeseen, jossa palveluasumispaikkaa tarvitsevat eivät jonota paikkaa vuodeosastolla. Yhtymähallitus päättää aloittaa  yhteistoiminnasta kunnissa (449/2017) annetun lain 4 §:n mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa vuodeosastojen uudelleen organisoinnin sopimiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

Kokouksessa tehty vastaesitys:

Yhtymähallitus ei aloita yhteistoiminnasta kunnissa (449/2017) annetun lain 4§:n mukaisia neuvotteluja henkilöstön kanssa vuodeosastojen uudelleen organisoinnin sopimiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.