Eilen käsittelimme perusturvakuntayhtymä Karviaisen ensi vuoden talousarvion. Karviaisen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 131 977 000 €, josta Vihdin osuus on 95 892 000 € ja Karkkilan 36 085 000 €. Kehitystyötä on tehty valtavasti, ja Karviaisen hallitus sai hyvän tietopläjäyksen Karviaisen seminaarissa sekä talousarviokäsittelyn perinpohjaisissa esityksissä.

Muutamia esimerkkejä: Etävastaanottotoimintaa kehitetään ja laajennetaan, perhetyötä ja perheiden arjen tukitoimia kehitetään niin, että ostopalveluista voidaan luopua kokonaan. Perhetyötä toteutetaan perheen tarpeiden mukaisesti, ei ainoastaan virka-aikana. Mielenterveys- ja päihdetyössä asiakas pääsee puhelimitse hoitajan puheille saman päivän aikana, kun ottaa yhteyttä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisohjausta laajennetaan ja painopiste siirtyy ostopalveluista omaan tuotantoon. 

On myös perustettu matalankynnyksen ryhmiä:  ahdistuksen hallinnan verkkoryhmä, joustavampi mieli- ryhmä, lääkkeettömät unen hoitokeinot- ryhmä. Monenlaista koulutustakin on lisätty mm.  perustason työntekijöitä koulutetaan lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistuksen hoitoon kehitettyjen menetelmien käyttöön. Ja paljon, paljon muuta.

Yksi talousarvion keskeisimmistä ja vaikeimmista asioista on yli  75-vuotiaiden määrän voimakas kasvu: Se on Manner-Suomen kunnista kahdeksanneksi nopeinta. Kotihoitoa ja kuntoutusta on kehitettävä entistäkin vahvemmin, mutta tarvitsemme myös tehostettuun palveluasumiseen lisää paikkoja. Ikäihmiset eivät kuulu vuodeosastolle, elleivät ole vuodeosastopotilaita. Tilanteen oikaisemiseksi esitimme määrärahaa. Arvioitu lisäystarve verrattuna vuoden 2021 talousarvioon on Vihdissä 15 lisäpaikkaa, ja sen vaikutus 550 000 euroa/vuosi. 

Kiireettömään hoitoon pääsy on venähtänyt koronan myötä keskimäärin 30 päivään. Se on liian pitkä aika ja kasvattaa hoitovelkaa. Päätimme esittää lääkäriresurssin lisäystä, jotta kiireettömään hoitoon pääsisi kahdessa viikossa. Se tarkoittaa budjettiin 225 000€:n lisäystä.

Taloustilanne on kaiken kaikkiaan haastava –  Karviaisen oman toiminnan menoja kasvattaa monta valtakunnallisesti jo päätettyä asiaa, joihin emme voi vaikuttaa esim. uusi asiakasmaksulaki ja palkankorotukset. Myös ostopalveluiden hintoihin on tullut korotuksia – kokonaisuudessaan 1 023 000 €, josta Vihdin osuus 767 000 €. Kaiken kaikkiaan Karviaisen oman toiminnan budjetti kasvaa vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 3 898 500 €.

Vihdin maksuosuus kasvaa 5,1 miljoonaa euroa, josta Karviaisen oman toiminnan osuus on 2,5 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 2,6 miljoonaa euroa. Lopullisen päätöksen talousarviosta tekee valtuusto.

Esityslistalla oli myös kuntayhtymän saamat valtionavut, ja valtuutimme kuntayhtymän johtajan vastaamaan  avustusten hakemisesta. Vaikuttaa ainakin vielä siltä, että covid-epidemian aiheuttamat kulut korvataan täysimääräisesti – huh ja hienoa! Tosin hoitovelkaa on kertynyt, koska esim. kouluterveydenhoitajat ja kaksi  lääkäriä ovat olleet koronatöissä.