Alkumatkan mutkia

Perusturvakuntayhtymä Karviainen aloitti toimintansa 1.1.2009, ja minä aloitin  ensimmäisen valtuustovuoteni.

Toiminnan käynnistäminen vaati yhteisten periaatteiden luomista, myös yhtenäisten asiakasmaksujen ja henkilöstön palkkauksen ja työaikojen yhtenäistämistä. Lisäksi otettiin käyttöön uudet tietojärjestelmät. Kuulostaako tutulta?

Jäsenkuntia oli silloin kolme: Karkkilan ja Vihdin lisäksi Nummi-Pusula. Sain silloin kunnian aloittaa Karviaisen ensimmäisen tarkastuslautakunnan jäsenenä. Tästä valtuuston porukasta siellä istuivat myös Pulkkisen Pentti ja Viljasen Eerikki. 

Siinä meillä oli melkoinen näköalapaikka! Kuntarajat ylittävää yhteistyötä harjoittelivat ensimmäisinä vuosina hartiavoimin sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat. Näköalat vaihtelivat: Oli ylä- ja alamäkiä, ojanpohjiakin, onneksi myös tasaista. Usein mutkan takaa vastaan tuli yllätyksiä, ja tietoja etsittiin kivien ja kantojen alta.

Sen kuitenkin muistan, että töitä tehtiin lujasti ja tosissaan, välillä hampaita kiristellen. Vähitellen yhteistyö kehittyi ja parani, ongelmia ratkottiin ja luotiin uusia käytänteitä, kuntalaisten palveluita kehitettiin.

Myös Nummi-Pusulan irtaantumisesta selvittiin hyvin.

Karviainen on alusta alkaen osallistunut moniin kuntien yhteishankkeisiin. Innokkuus tehdä yhteistyötä sekä halu kehittää ja kehittyä on ollut Karviaisen johdon ja työntekijöiden vahvuus.

Hyvinvointialueen kynnyksellä

Nyt näköala on hyvin erilainen kuin tarkastuslautakunnassa ollessani. Näkyy, että organisaation uudistamista ja yhteistyötä on harjoiteltu ja oppirahat maksettu.

Talouden hallinta on kehittynyt viime vuosina paljon. Budjetissa pysytään paremmin ja talouden raportoinnissa on harpottu eteenpäin. Tietokin kulkee aiempaa sujuvammin, ja se on helpommin saatavilla.

Kuntalaisten palveluita on kehittetty ja kehitetään niitä vielä näin loppumetreilläkin. Esimerkiksi vielä syyskuussa alkoi alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu Hangon, Kirkkonummen ja Lohjan  kanssa.

Henkilökunta on joutunut viime vuosina joustamaan ja venymään, myös sairauspoissalot lisääntyivät. Siitä huolimatta vuoden 2021 työtyytyväisyyskyselyn tulos oli hyvä, ja lähes kaikissa osa-alueissa tulokset olivat parempia kuin vuonna 2020. Kesällä saatiin myös kaikki lääkärinvirat täytettyä. Tarkastuslautakunnan mukaan kuntayhtymää on nyt kokonaisuutena johdettu ja hoidettu asianmukaisesti, ja tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. 

Harmittaakin kovasti, niin Karviaisen työntekijöiden kuin kuntalaistenkin puolesta, että kehittämisen ja työn tulokset eivät näy selvästi asiakkaille, koska ajat ovat niin poikkeukselliset. Hoitojonot ovat pitkiä. Osa hyvin tehdystä työstä jää piiloon ja hukkuu kuorman alle.

Purkusopimuksen valmistelu

Vihdin ja Karkkilan sekä Karviaisen viranhaltijat ovat valmistelleet purkusopimuksen hyvin. Myös toimintojen siirtymistä on ennakoitu ja valmisteltu pitkään. Suuri osa johtavien viranhaltijoiden työajasta on jo kulunut hyvinvointialueen tehtävissä, jotta siirtymä sujuu mutkitta. Myös monet muut viranhaltjat ovat osallistuneet läntisen soten erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Tavoitteena on, että kapulanvaihto sujuu saumattomasti ja turvallisesti eikä vihtiläinen huomaa arjessaan suurta eroa. Vaikka kyseessä on hallinnollinen uudistus, asiakkaan on oltava keskiössä kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi palveluiden saavutettavuus on erittäin tärkeää.

Hyvinvointialueen luottamushenkilöiden vastuu

Vihdistä valittiin seitsemän valtuutettua hyvinvointialueelle. Lisäksi vihtiläisiä valittiin myös hyvinvointialueen lautakuntiin. Heidän velvollisuutensa ja vastuunsa on pitää yhteistuumin huolta kaikesta siitä hyvästä, jota Karviaisesssa on vuosien mittaan saatu aikaan.

On huolehdittava, että hyväksi todetut käytänteet siirretään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja että peruspalvelut pysyvät Vihdissä ja Karkkilassa. On myös erittäin tärkeää, että Vihtiin rakennettaisiin uusi hyvinvointikeskus.

On aikamoinen pommi, että jo tässä vaiheessa keskusteluihin on noussut Lohjan ison ja erittäin hyvin toimivan synnytyssairaalan lakkauttaminen. Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä sen säilyttämistä.

Vähän haikeinkin mielin valtuustoryhmämme kiittää nyt Karviaisen työntekijöitä hyvin tehdystä työstä ja uskoo heillä olevan paljon annettavaa koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Näine sanoin keskustan valtuustoryhmä hyväksyy purkusopimusluonnoksen.