Karviaisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Päihde- ja mielenterveystyö koskee kaikenikäisiä ja on yksi tärkeimmistä ellei tärkein hyvinvointialueen ja kunnan rajapinnoista.

”Ehkäisevä työ kuuluu kaikille”, kiteyttää suunnitelma osuvasti.

Vaikka mielenterveys- ja päihdetyö on jatkossa paljolti hyvinvointialueen kontolla, niin  ehkäisevä työ jää pitkälti kunnan vastuulle. Suunnitelma koskeekin sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi niin varhaiskasvatusta, koulutusta kuin nuoriso- ja liikuntapalveluitakin, mutta myös mitä suurimmassa määrin järjestötoimintaa. Yhteistyön on oltava suunnitelmallista ja mutkatonta.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. 

Tilanne ei ole hyvä Vihdissäkään. Mielen hyvinvoinnin heikkeneminen näkyy tilastojen valossa mm. siten, että mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden määrä sekä aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit ovat Vihdissä nousseet. 

Mielenterveyshäiriöt ovat myös koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Tuoreimmat, vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset ovat huolestuttavia: 

Vihtiläisten 8.–9.-luokkalaisten tyytyväisyys elämäänsä on vähentynyt: Vuonna 2019 tyytyväisiä on ollut 66,3 % ja vuonna  2021 62,8. (Valtakunnallinen luku on 68,2%.)

Myös saman ikäluokan masennusoireilun määrä on noussut:  vuonna 2019 se oli Vihdissä 21,5 %, ja vuonna  2021 peräti 26,5%. Kasvu on merkittävä ja huolestuttava.

Toisaalta on myös hyviä uutisia: Uuden kouluterveyskyselyn mukaan laittomien huumeiden kokeilu on Vihdissä jonkin verran vähentynyt. Vuonna  2019 laittomia huumeita oli 8.–9.-luokkalaisista kokeillut 13,3 %, ja vuonna 2021 luku oli 10,8%. (Valtakunnallinen luku 8,1%.)

Myös kannabiskokeilut ovat vähentyneet: vuonna 2019 ikäluokasta 9% oli kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, vuonna 2021 luku oli 7,8%. Hyvästä kehityksestä huolimatta luvut ovat kuitenkin huolestuttavia ja yhä maan keskiarvoa korkeampia. Ja huolestuttavaa on sekin, että nuorten pääsy päihdetyöntekijän tuen piiriin on hidasta.

Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat kannatettavia. On kuitenkin harmillista, että edellisestä suunnitelmasta on niin pitkä aika, ettei taulukkoon ole voitu kirjata vertailutietoa aiemmilta vuosilta. Voi kuitenkin sanoa, että ikäihmisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomioita ja on hyvä, että palveluntarpeen kartoittaminen on yksi konkreettisista toimenpiteistä.

Lapsia ja nuoria tukevia toimenpiteitä  on esitetty enemmän seuraavassa pykälässä käsiteltävässä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, mutta pitäisi niitä olla tässäkin suunnitelmassa enemmän jo senkin takia, että uuden kouluterveyskyselyn päihde- ja mielenterveysosion tulokset ovat edelleen niin huolestuttavia. Tarvitaan vahvempia ja selkeästi kohdistettuja toimia.

Erityisen tärkeänä tavoitteena keskustan valtuustoryhmä pitää tavoitetta tarjota palveluja aiempaa useammin yhdestä paikasta, yhdellä yhteydenotolla. Esimerkiksi Vihdissä on jo nyt ollut tavoitteena, että päihde- ja mielenterveysasiakas pääsee puhelimitse hoitajan pakeille saman päivän aikana, kun ottaa yhteyttä. Käsittääkseni tässä on onnistuttu hyvin. On myös tärkeää, että palveluiden piiriin on päässyt ilman lääkärin lähetettä.

Paljon on silti vielä tehtävää, esimerkiksi chat-vastaanottoja ja muita nopean tuen palveluita on kehitettävä.

Myös ohjaamo-rakenteen kehittäminen on tärkeää. Monissa isoissa kaupungeissa ohjaamo on palvelupaikka, jossa kuka tahansa alle 30-vuotias voi saada maksutta apua työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa sekä ohjausta sosiaalipalveluihin.

Lopuksi keskustan valtuustoryhmä toteaa, että paikalla on merkitystä. Perustason päihde- ja mielenterveystyö on lähipalvelua, ja pidämme erittäin tärkeänä palvelupaikkojen säilymistä lähellä kuntalaisia. Vihdissä on esimerkiksi aikuisten psykiatrian sekä nuorisopsykiatrian poliklinikat, ja niin on oltava tulevaisuudessakin.

Tällaisin miettein keskustan valtuustoryhmä hyväksyy Karviaisen alueen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuosille 2021–2024 ja kiittää viranhaltijoita tärkeästä työstä.