(Keskustan ryhmäpuheenvuoro) Joukkoliikenteen palvelulupaus on yksi osa joukkoliikenteen kehitystyötä, jota kuntastrategiassamme painotetaan. Viikonlopun valtuustoseminaarissa oli ilo huomata, että meillä päättäjillä on puoluerajat ylittävä yhteinen tahtotila kehittää joukkoliikennettä.

Palvelulupauksen myötä saamme Vihdin kyliin ja taajamiin muutamia uusia, tärkeitä vuoroja. Myös kesäkuukausien työmatkaliikenteen tarvetta tutkitaan ja tarvittaessa lisätään. Nämä ovat hyviä asioita ja olemme valmiita huomioimaan ensi vuoden talousarviossa niiden tarvitseman määrän euroja eli 650 000€. Se ei ole mikään pieni summa.

Palvelulupaus on kuitenkin aivan eri asia kuin palvelutaso. Palvelulupaus kattaa vain osan nyt Vihdissä, Vihdistä tai Vihtiin kulkevista vuoroista. Näiden vuorojen lisäksi ostamme muitakin vuoroja. Kehitystyö jatkuu ja kehityskohteita on paljon.
Ryhmämme keskusteluissa nousi esiin esimerkiksi koulukuljetukset. Ne ovat erittäin kiinnostava kehityskohde nyt, kun kunta otti kouluautojen reittisuunnittelun takaisin omiin käsiinsä. Koululaisvuoroja on jo avattu kuntalaisille, ja lisää avoimia vuoroja on saatava jatkossakin. Palvelua olisi hyvä kehittää myös kutsutaksityyppiseen suuntaan, jotta se hyödyttäisi mahdollisimman laajaa joukkoa vihtiläisiä.

Myös ostovuorojen reittisuunnittelun jatkuva ja pitkäjänteinen kehittäminen on tärkeää, koska ne ovat merkittävä osa kuntamme joukkoliikennettä – tällä hetkellä niitä on 31. Ostovuorojen reittisuunnittelun kautta on mahdollista tarjota julkista liikennettä yhä useammalle kuntalaiselle. Esimerkiksi Helsinki–kirkonkylän uusi lauantai-illan myöhäisvuoro voisi kulkea Otalammen kautta, koska Nummelaan myöhäisvuoroja jo menee.

Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että palvelupauksen prosessia on pyritty viemään eteenpäin avoimesti ja että kuntalaiset ovat voineet osallistua siihen niin yleisötilaisuuksissa kuin nettibloginkin kautta. Toivomuksia ja ideoita kuntalaisilta tuli paljon, ja vain osa niistä on voitu huomioida tässä vaiheessa.
Onkin tärkeää, että tilaisuuksien ja blogin antia hyödynnetään jatkossakin esimerkiksi erilaisissa kokeiluissa.

Kokeiluista ja uusista vuoroista ei kuitenkaan ole iloa kuntalaisille, jos niistä ei tiedetä. Tiedottamiseen ja markkinointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä pätee myös aikatauluihin. Valtuustoryhmämme pohti paljon aikataulujen saatavuutta. Jos tahdomme kuntalaisten käyttävän enemmän joukkoliikennettä, aikataulut pitää olla helpommin löydettävissä ja yhdessä paikassa. Tarvitaan aikataulujen kokonaisuus. Selkeintä olisi yksi digitaalinen, printattava kartta, jossa näkyvät kaikki reitit ja pysäkit aikatauluineen. Pystyisikö kunta hoitamaan asian itse?

Selvää on myös se, että käyttäjämääriä on seurattava. Jos kuntalaiset eivät jotakin ostovuoroa käytä, kehityskohdetta ja reittiä on vaihdettava.
Valtuustoryhmämme haluaa pitää edelleen esillä myös liityntäparkkipaikkojen tärkeyden. Niitä on laajennetteva ja uusia perustettava suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaan.

Nyt on päästy hyvin liikkeelle, kehitystyö jatkuu ja seuraavaksi pääsemme päättämään joukkoliikenteen järjestämistavasta. Keskustan valtuustoryhmä katsoo eteenpäin ja hyväksyy joukkoliikenteen palvelulupauksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Nyt on päästy hyvin liikkeelle, kehitystyö jatkuu ja seuraavaksi pääsemme päättämään joukkoliikenteen järjestämistavasta. Keskustan valtuustoryhmä katsoo eteenpäin ja hyväksyy joukkoliikenteen palvelulupauksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.