Vihdissä asuu runsaasti aktiivisia eläkeläisiä, ja he ovat monen yhdistyksemme ja järjestömme kivijalka. Suuri osa iäkkäiden käyttämistä palveluista on muita kuin sosiaali- ja terveyspalveluja, ja näiden ennalta ehkäisevien palveluiden kehittäminen on tärkeää.

Niiden on oltava osa sujuvaa arkea. Meidän Vihti -kiertueellamme ihmeteltiin sitä, miksi iäkkäiden palvelut ovat niin vaikeasti löydettävissä kunnan nettisivuilta. Nuorisolle on oma linkkinsä, miksei sitten iäkkäämmillekin! Tämä on varmasti helposti korjattavissa, mutta täytyy myös huomioida paremmin ne iäkkäät, jotka eivät tietokonetta syystä tai toisesta käytä. Kaikista palveluista pitää saada helposti tietoa muutenkin kuin sähköisesti.

Myös kokonaisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota: Kunnan, yritysten ja järjestöjen iäkkäille tarjoamista palveluista on koottava selkeä kokonaisuus. Myös eri toimijoiden yhteistyötä on edistettävä: parhaimmillaan palveluita järjestetään yhdessä.

Vihdissä suuri osa ajaa autolla melko vanhanakin. Moni kuitenkin miettii, kuinka pitkään uskaltaa talven liukkailla ajella. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus avata koululaisvuoroja myös muille kuin koululaisille. Tämä hyödyttää iäkkäämpiäkin kuntalaisia. Samassa yhteydessä myös palveluliikenne on mietittävä uudelleen. Asiointiaika on aivan liian lyhyt – tunnissa ehtii hyvin vähän. Aikaa on pidennettävä. Kunta voisi myös edistää esimerkiksi liikuntapalveluiden ja palvelulinjojen aikataulujen yhteensopivuutta.

Iäkkäät pärjäävät hyvin, välillä ehkä liiankin hyvin: Moni ei ole tottunut vaatimaan mitään. Pidänkin tärkeänä, että myös iäkkäiden luo jalkauduttaisiin ajoissa. Esimerkiksi sängynjalkojen korokkeet ja suihkun vieressä oleva tukikahva parantavat arkea ja ehkäisevät tapaturmia. Samalla löydettäisiin myös yksinäiset ja pystyttäisiin tukemaan ja innostamaan heitä osallistumaan kerhoihin ja järjestötoimintaan.

Myös matalankynnyksen palvelut ovat erittäin tärkeitä, ja niiden ääreen pitää päästä helposti ja varhain. Hyvä esimerkki on Nummelan terveysaseman muistipoliklinikka: muistin lyhyeen seulontatestiin (MMSE) pääsevät yli 65-vuotiaat – ilman ajanvarausta ja lääkärin lähetettä. Lisää tämäntyyppisiä ratkaisuja! Esimerkiksi diabeteshoitajan juttusille olisi hyvä päästä ilman ajanvarausta.

Valtaosa ihmisistä toivoo, että voisi ikääntyessään asua omassa kodissaan, ja Vihdissä onkin siirretty palveluiden painopistettä kotihoitoon. Siihen on varattava riittävästi resursseja ja varmistettava, että hyvä arki jatkuu. Ja kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, on huolehdittava, että jokaiselle on olemassa turvallinen hoivapaikka.