(Keskustan ryhmäpuheenvuoro) Uuden kouluterveyskyselyn tulokset ovat huolestuttavaa luettavaa. Voisi tiivistää, että lasten ja nuorten hyvinvointi on mennyt parempaan suuntaan vain muutamilla osa-alueilla, ja etenkin nuorten kohdalla huolia on melko paljon. Korona ei selitä kaikkea.

Kouluterveyskyselyn tuloksia ei ole ehditty hyödyntää tässä hyvinvointisuunnitelmassa, mutta lasten ja nuorten painopistealueet ja toimenpiteet on kuitenkin osuvasti ja näitä tukevasti valittu.

Tilanne huolettaa juuri sen takia, että hyvinvointityötä on kyllä monilta osin tehty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Esim. lasten ja nuorten kohdalla se näkyy tässäkin suunnitelmassa koko perheen eikä vain lapsen tukemisena. Hokkuspokkus-temppuja ei vain ole. Hyvinvointityön avainsanat ovat pitkäjänteinen ennalta ehkäisevä työ sekä moniammatillinen yhteistyö, ja se vie aikaa ja resursseja.

Hyviä tuloksiakin on tullut: Kun nuorten päihteiden käyttö lisääntyi huolestuttavasti, siihen reagointiin viime vuonna tosi napakasti: mm. järjestettiin tietoiskuja vanhemmille, nuorille haltuun-tunnit ja moniammatillisuus toimi hyvin: mukana olivat niin sivistyskeskus, seurakunta, poliisi kuin Karviaisen perhekeskuskin. Myös Ankkuri-toiminta käynnistettiin ja vakinaistettiin. Ja pieni yksityiskohta, mutta iso parannus on sekin, että perhetyötä tehdään nyt myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Uuden kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisten päihteiden käyttö näyttäisikin kokonaisuudessaan hieman vähentyneen, mutta on myös kasvua. Ja ikävä kyllä, tilanne on edelleen tosi huolestuttava yli 16-vuotiaiden kohdalla.

Myös aikuisten päihdetyössä on jo pitkään tehty hyvää työtä ja on erittäin hyvä asia, että tässä suunnitelmassa korostuu sen kehittäminen vahvasti ennalta ehkäisevään suuntaan. Kun vanhemmat voivat hyvin, yleensä lapsetkin voivat paremmin.

Otan esiin vielä yhden yksittäisen huolen aiheen: miten pystymme tukemaan yli 75-vuotiaiden hyvinvointia. Aktiivisille ikäihmisille on kyllä tarjolla monenlaista. Mutta tosiasia on se, että kotona asuu yhä enemmän iäkkäitä, jotka tarvitsevat apua jo paljon ja jotka eivät pääse liikkeelle itsekseen. Tämän voimakkaasti kasvavan ryhmän hyvinvointi jää tässä suunnitelmassa aivan liian vähälle huomiolle. On myös huomioitava paremmin se, etteivät läheskään kaikki pysty käyttämään digitaalisia välineitä.

Suunnitelmassa järjestötyöllä on merkittävä rooli ja niillä on paljon annettavaa, kuten lausunnoista näkee. Jatkossa järjestöt ja niiden antamat erittäin hyvät lausunnot  on huomioitava paremmin myös valmistelutyössä. 

Ja lopuksi vielä: suunnitelmalla on vaikuttavuutta vain, jos se huomioidaan konkreettisesti Vihdin kuntastrategiassa sekä lautakuntien, valtuuston ja Karviaisen talousarviotyössä. Ja se työ uusilla luottamushenkilöillä on nyt edessä ja se työ meidän pitää tehdä hyvin. Meillä pitää olla yhteinen ja selkeä suunta, jotta hyvinvointisuunnitelmalla on merkittävyyttä ja vaikuttavuutta.

Tällaisin saatesanoin Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy Vihdin kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021-2025 ja kiittää kaikkia kertomuksen ja suunnitelman tekoon osallistuneita.