(Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoroni) Alkuun henkilökohtainen kommentti Karviaisen hallituksen jäsenenä: kunnanhallituksen edellyttämä 600 000€:n säästö saa kyllä tuskanhien pintaan, koska talousarvio on realistinen ja tiukka.

Lähes kaikki Karviaisen tuottamat palvelut ovat lakisääteisiä, joten näin ison summan säästäminen tarkoittanee rakenteellista uudistusta. Siihen viranhaltijat parhaillaan pureutuvat. Toivottavasti meillä on vaihtoehtoja, kun tätä hallituksessa käsittelemme.

Karviaisen hallitus esittää kolmea lisäystä, joita keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä: Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen  esitetään 15 lisäpaikkaa, ja sen vaikutus on 550 000 €/vuosi.

Lisäys on erittäin tarpeellinen niin inhimillisestä kuin talousnäkökulmastakin. Nyt vuodeostastolla on ikäihmisiä odottamassa palveluasumispaikkaa. He eivät kuulu sinne, elleivät ole vuodeosastopotilaita. Heidän pitää päästä oikeanlaisen palvelun ja kuntoutuksen piiriin.

Ei ole muutenkaan järkeä makuuttaa ihmistä kalliimmalla vuodeosastopaikalla. Jos vuodeosastopaikat ovat täynnä, joudumme ostamaan vuodepaikan vielä kalliimmalla Siuntiosta.

Vihdissä väestön ikääntyminen on Manner-Suomen kunnista kahdeksanneksi nopeinta. Kotihoitoa ja  kuntoutusta on lisätty ja kehitetty, ja sitä työtä on jatkettava. Myös tilapäisellä kotihoidolla on kullanarvoinen paikka iäkkäiden kuntouttajana. Ikävä kyllä juuri siellä on ollut eniten vaikeuksia ammattilaisten rekrytoinnissa. Karviaisen hallituksen seminaarissa kuultiin, että tilanne on kuitenkin parempi kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin.

Pätevistä, osaavista ja motivoituneista kotihoidon ammattilaisista on kova kilpailu – tähän kilpailuun on osallistuttava hanakasti ja mietittävä keinoja, miten me ja jatkossa koko läntinen hyvinvointialue olemme vieläkin houkuttelevampi työnantaja.

Keskustan valtuustoryhmä pitää myös erittäin tärkeänä, että omaishoidon tukea vahvistetaan tehostetun asumispalveluiden käytön vaihtoehtona. Maksuluokkia tarkastellaan, mutta se edellyttää myös omaishoitajien tukipalveluiden parantamista, jotta he jaksaisivat.

Hyvä vaihtoehto on myös vanhusten perhehoito, josta valtuustoryhmämme teki viime kaudella aloitteen. Vanhuspalvelulain uudistuksen toinen vaihe astuu voimaan viimeistään huhtikuussa, ja siinä perhehoitomalli nostetaan vahvasti esiin. Toivottavasti tuleva hyvinvointialueemme ottaa mallin käyttöön.

Hoitovelkaa on paljon, ja se näkyy ja tuntuu. Sen vuoksi myös kiireettömään hoitoon pääsy on venähtänyt koronan myötä keskimäärin 30 päivään. Se on liian pitkä aika ja kasvattaa hoitovelkaa entisestään ja näkynee myöhemmin erikoissairaanhoidon kulujen kasvuna. Talousarviossa esitetään lääkäriresurssin lisäystä, jotta kiireettömään hoitoon pääsisi kahdessa viikossa. Se tarkoittaa budjettiin 225 000€:n lisäystä. Keskustan valtuustoryhmä pitää lisäystä tärkeänä. Hoitoa on saatava oikea-aikaisesti.

Olemme tyytyväisiä myös siihen, että Ankkuri-toimintaan lisätään psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos. Se tarkoittaa, että tiimi pääsee työskentelemään nuorten ja perheiden hyväksi vahvemmin. Huolia riittää, sillä nuorisopsykiatrian käyntimäärät ovat korkeammat kuin muualla Uudellamaalla, ja koronakriisin seurauksena lasten ja perheiden tuen tarve on kasvanut.

Keskustan valtuustoryhmä muistuttaa, että Pappilanpellon hammashoitolan lakkauttamisen yhteydessä viranhaltijat esittivät, että Nummelaan saadaan lisää iltavastaanottoaikoja, jotta mm. työssä käyvät pääsevät hammashoitoon paremmin. Tämä ei ole toteutunut. Myös uuden liikkuvan hoitoyksikön vakuutettiin parantavan iäkkäiden hammashoitoon pääsyä. Hoitoyksikkö on lähtenyt liikkeelle hitaaasti, ja se on rajattu koskemaan ainoastaan tehostetun palveluasumisen asiakkaita. Keskustan valtuustoryhmä on tilanteesta huolestunut ja edellyttää, että liikkuva hoitoyksikkö sekä iltavastaanottoajat toteutetaan, kuten valtuustolle on luvattu.

Sotepalveluissa on loputtomasti kehitettävää, ja on harmillista, että jo tehty kehitystyö jää vähälle huomiolle. Viranhaltijat ovat tehneet paljon hyvää työtä: lääkärit haluavat meille töihin, perhepalveluiden matalankynnyksen palveluita on lisätty ja parannettu, mielenterveys- ja päihdetyössä asiakas pääsee puhelimitse hoitajan puheille saman päivän aikana, kun ottaa yhteyttä. Digitaalisuutta hyödynnetään joustavasti mm. kotihoidon etähoivassa ja digiklinikkapilotti käynnistyy marraskuussa. Ja paljon, paljon muuta.

Myös talousarviokirja on paljon aiempaa selkeämpi. Se on napakka, mutta siinä myös avataan asioita enemmän. Myös taulukot talousarviotavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat selkeämpiä sisällöllisestikin. 

Keskustan valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita ja henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä.

Tämä on Karviaisen viimeinen talousarvio ja historiallisen suuren muutoksen pohjatyö. Tavoitteemme on hallittu, vihtiläisten ja karkkilalaisten edun mukainen siirtyminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen siten, että lähipalvelut säilyvät.

Tällaisin  saatesanoin  keskustan valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.