Valtuustopuhe

Karviaisen vuoden 2013 tilinpäätös ja alkuvuoden raportit kertovat ikävän tosiasian: Lasten ja nuorten palvelulinjan kulut ovat kääntyneet kasvuun, ja siihen on syynä etupäässä lastensuojelun kustannusten nousu. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi, ja on jouduttu tekemään useita kiireellisiä huostaanottoja.

Onkin hyvä muistaa, että hoidollispedagogisen luokan toiminnan yksi tarkoitus on omalta osaltaan vähentää huostaanottoja ja erikoissairaanhoidon kuluja.

Valtuustossa on puhuttu hoidollispedagogisen luokan tärkeydestä jo aiemmin, mutta sanon vielä muutaman sanasen lisää, koska Hope on Vihdissä uusi asia, ja sen toimintamuodot ovat uusia myös koulumaailmassa.

Hopen toiminta kuvaa hyvin sitä, miten koulumaailma on muuttunut. Kouluissa on aiempaa enemmän psyykkisesti huonosti voivia pieniä lapsia, joiden tuki on mietittävä kokonaan uudella tavalla – vanhat keinot eivät enää riitä. Lasta ei enää ensimmäiseksi lähetetä jonnekin kauas pois sairastamaan ja parantumaan, vaan asiat koitetaan ensin ratkaista lähellä: Kouluihin on jalkautunut Hopen toimintaan kuuluva konsultoiva sairaanhoitaja, joka auttaa opettajia tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa lasten pulmia ja ratkaisemaan käytännössä ongelmia. Sama sairaanhoitaja auttaa myös perheitä.

Jos lapsen ongelmat ovat niin vakavia, etteivät koulun auttamiskeinot enää riitä, häntä ei vielä silloinkaan ensimmäiseksi lähetetä pois, vaan asiat koitetaan edelleen ratkaista mahdollisimman lähellä hakemalla paikkaa kunnan omasta Hope-luokasta. Nykykoulussa taustalla on siis vahva ja myönteinen ajatus: kun tukea kohdennetaan varhain ja oikein, lapsi pystyy oppimaan lähikoulussa tai palaamaan lähikouluun ja omaan tuttuun kaveriporukkaan.

Hopen toiminnassa toteutuu muitakin tulevaisuuden koulun olennaisia asioita, jotka näkyvät myös ensi elokuussa voimaan astuvassa oppilas- ja opiskelijahuollon lakiuudistuksessa sekä tulevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Ennalta ehkäisevän työn kyljessä korostuu oppilashuollon tärkeys, samoin osallistavuus ja moniammatillisuus eli monialaisuus. Käytännössä siis arkinen ja konkreettinen yhteistyö: Esim. kun valmistellaan oppilaan hakemista Hopeen, yhteistyössä ovat mukana oppilaan lisäksi huoltajat, lähikoulun opettaja sekä erityisopettaja, usein myös perhetyö ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Ja sama porukka valmistelee myös oppilaan paluun takaisin lähikouluun.

Meille päättäjille monialaisuus tarkoittaa sitä, että emme voi katsoa budjettia vain kapeina sektoreina vaan kokonaisuutena. Meidän on hyväksyttävä se, että monialaisuus ja yhteistyö tarkoittaa esim. Hopen kohdalla sitä, että kulut näkyvät myös sivistyskeskuksen puolella, ja säästöt sitten tulevaisuudessa Karviaisen puolella.

Juuri hyväksytyssä kunnan strategiassa lasten ja nuorten palveluiden kohdalla ennalta ehkäisevän, osallistavan ja moniammatillisen työn merkitys korostuu. Hoidollispedagogisen luokan toiminta on juuri sellaista.