(Vihdin kunnanvaltuusto, Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Henkilöstöraportti 2019) Kun tuki ja koulutus kohdennetaan selkeästi, henkilöstön hyvinvointi paranee. Tämä näkyy myös henkilöstöraportissa:

Esimerkiksi esimiestyön parantaminen oli kehityskohteena jo 2018, ja henkilöstö vastasi  2019 työhyvinvoinnin kyselyssä esimiestyön parantuneen. Mielenterveydestä johtuvat pitkät sairaspoissaolot huolestuttivat, ja työterveydenhuolto teki suunnitelman jatkotoimenpiteistä, myös työhön paluun tukea tehostettiin. Lisäksi esimiesten työtä kohdennettiin samaan suuntaan. – Ja psyykkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot laskivat lähes puoleen.

Myös opettajien, kuraattoreiden ja lastentarhanopettajien läheltä piti- ja turvallisuusilmoitukset vähenivät merkittävästi viime vuodesta. Ehkä vähenemisellä on yhteys siihen, että lisäsimme opetus- ja ohjaushenkilöstöä kipukohtiin.

Mutta mitä ihmettä tapahtuu nyt varhaiskasvatuksessa, iltapäiväkerhoissa ja nuorisotyössä? Samaan tilastointiryhmään kuuluvat  myös kouluohjaajat, kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut, toimistotyöntekijät ja koko kunnan organisaation asiantuntijat.

Tämän ryhmän turvallisuusilmoitusten määrä on lisääntynyt todella hälyttävästi, yli 600 ilmoituksella, nousua yli 80%. Juurisyihin  on puututtava, sillä samaan aikaan esim. varhaiskasvatuksen henkilökunnan sairaspoissaolot ovat yhä lisääntyneet, vaikka tukea on sinne jo lisätty. 

Muunkin henkilöstön sairauslomapäivät ovat yhä lisääntyneet. (Näin ei voi jatkua.) Viime vuonna aloitettu varhaisen tuen puuttumisen toimintamalli  on erittäin hyvä asia, ja nyt se pitää saada kunnolla vauhtiin. Myös tuen tarkkaa kohdentamista on jatkettava ja lisättävä.

Henkilöstö on ollut kovilla ja niin on tänä vuonnakin. Työntekijöitä on myös kuunneltava entistäkin paremmin. He tuntevat oman työnsä parhaiten, heidän parannus- ja kehitysideoitaan on syytä kuunnella tarkoin.

Vaikka raportissa on paljon huolestuttavaa, siellä on myös myönteisiä asioita: Esimerkiksi pieni, mutta henkilöstölle merkittävä uudistus: Työfysioterapeutin suoravastaanotto: tuki- ja liikuntaelinongelmissa fysioterapeutille pääsee ilman lähetettä. Myös isommat linjaukset, kuten tiedolla johtaminen, rekrytoinnin ja uuden henkilöstön perehdytyksen kehittäminen ovat johdonmukaista jatkoa aiemmille vuosille, kuten aktiivisen tyhy-ryhmän työskentelykin.

Vihtiläiset myös hakevat entistä enemmän töihin Vihtiin, ja se kertonee hyvää. Entistä useampi myös päättää jäädä Vihtiin töihin, vaikka lähtövaihtuvuus liian suurta onkin.

Todella huolestuttavaa on se, että moni uusi työntekijä lähtee Vihdistä niin nopeasti. Raportissa on listattu hyvin lähtöhaastatteluissa ilmi tulleet syyt, miksi Vihdistä lähdetään. Osaan niistä on vaikea vaikuttaa, mutta esim. työn arvostukseen, työilmapiiriin ja työn tukemiseen vaikuttaminen kyllä on mahdollista. Se vaatii jatkossa muun muassa enemmän yhteistyötä ja keskustelua henkilöstön ja esimiesten välillä. 

Lähtöhaastattelut ovat tärkeitä, mutta sitäkin tärkeämpää olisi tehdä tulokartoitus uudelle työntekijälle. Toivottavasti jokainen lähiesimies kysyy, mitkä asiat ovat uudelle työntekijälle tärkeitä, mitä hän Vihdiltä toivoo.  Ja palaa toiveisiin ja niiden toteutumiseen uudelleen puolen vuoden kuluttua. Palvelukulttuurin uudistaminen lähtee aina sisältä käsin.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää henkilöstöpäällikköä ja koko henkilöstöä arvokkaasta työstä, antaa tukensa henkilöstöasioiden kehittämistyölle ja hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.