(Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Henkilöstöraportti 2017) Vihdissä on uuden strategian myötä meneillään muutosvaihe. Me tarvitsemme muutokseen ennen kaikkea henkilöstöämme, me tarvitsemme siihen heidän myönteistä asennettaan, innostustaan ja motivaatiotaan. Henkilöstö on myös kunnan arkikasvot niin nykyisille kuin tulevillekin kuntalaisille sekä yrittäjille.

On huomioitava, että henkilöstö on ollut viime vuosina kovilla ja on jo joutunut venymään melkoisesti. Tuntuukin helpottavalta, että pääpiirteittäin henkilöstön tilanne näyttää melko hyvältä – raportissa on paljon hyviä asioita. Esimerkiksi sairauspoissaolojen väheneminen keskimäärin kahdella päivällä per työntekijä on merkittävä asia. Hyvää on myös se, että varhaisen tuen ja puuttumisen malli on ollut käytössä pitkäjänteisesti, ja nyt siihen liittyvä koulutus kattaa kunnan kaikki esimiehet ja työyksiköt. Muutenkin voi todeta, että henkilöstön koulutus on ollut pitkäjänteistä ja esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksestä on tullut kiitosta.

Menneet vuodet ja nykyinen muutostilanne huomioiden henkilöstön hyvinvointiin on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkastuslautakunta on tehnyt hyviä huomioita ja ehdotukset ovat kannatettavia.

Vaikuttaa vahvasti myös siltä, että tarkasti kohdennettuja kokeiluja kannattaa lisätä. Työkenkäkokeilun tulokset ovat erittäin hyvät: Ateria-ja puhdistuspalveluiden tuki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen lasku 14,8%:lla tuskin on sattumaa.Tällaista enemmän!

Jaksamisen ja mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen raju kasvu varhaiskasvatuksen tulosalueella on erittäin vakavaa. Tilanteelle on varmasti monia syitä, mutta tilanne huolestuttaa silti. On tosiaan syytä kartoittaa erittäin huolellisesti, miten tilanne voidaan korjata ja miten kehittää henkilöstölle suunnattuja ennaltaehkäiseviä toimia.

Lastensuojeluilmoitusten määrän ja huostaanottojen kasvu saattaa lisätä myös varhaiskasvatuksen työn kuormittavuutta. Kutenkuultiin, Karviaisen hallitus on kasvuun reagoinut, ja toivottavasti perhepalveluiden määrärahalisäys tuo helpotusta varhaiskasvatuksenkin arkeen. On myös tärkeää lisätä edelleen perhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

Henkilöstön vaihtuvuuden lisääntyminen 8,5%:iin on huolestuttava. Samoin se, että avoimiin työtehtäviin tuli hakemuksia 3,6 hakemusta vähemmän kuin ennen. Silmiini osui jokin aika sitten uutinen Ylen nuorille tekemästä kyselystä. Nuorilta kysyttiin, millainen on heidän mielestään hyvä työnantaja. Nuoret vastasivat: reilu, joustava, inspiroiva ja kannustava, ja sellainen työnantaja, joka opastaa riittävän tarkasti työhön ja osoittaa luottamusta työntekijäänsä kohtaan. Siinäpä meillekin käypä resepti!

Vihdin on yksinkertaisesti oltava houkuttelevampi työnantaja, jotta työntekijät viihtyvät Vihdissä ja valitsevat Vihdin. Ja se on myös yksi seuraavassa pykälässä käsiteltävän henkilöstön organisaatiomuutoksen tavoitteista. Uskomme, että sen myötä organisaation palikat osuvat paremmin kohdilleen ja että lopputulos parantaa myös henkilöstön hyvinvointia. Lisäksi jälkeenjääneitä palkkoja korjataan 100 000 €:n palkkaohjelmalla.

Tiivistetysti, kuten tarkastuslautakuntakin totesi: Työhyvinvointiin panostamista on jatkettava.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää henkilöstöä ja henkilöstöjohtajaa venymisestä ja hyvästä työstä haastavassa tilanteessa sekä antaa vahvan tuen henkilöstöasioiden kehittämiselle sekä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.