Arvioidaan, että elämänsä jossain vaiheessa puolella suomalaisista on jokin mielenterveyden häiriö. Pelkästään nuorten kohdalla luku on 20–25 %. Mielenterveyshäiriöt ovatkin koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Häiriöstä voi kehittyä vaivihkaa suurempi ongelma, ja esim. lähes puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden ongelmista.

Perheen, lähiomaisten ja ystävien tuki ei aina riitä, vaan tarvitaan hyvin toimivia varhaisen tuen palveluita, jotka ovat helposti saatavilla. Henkilöstön määrälläkin on väliä: esim. opettajat kyllä ohjaavat lapsia ja nuoria kuraattorin tai koulupsykologin juttusille, mutta se ei auta, koska jono on liian pitkä.

Mielenterveyden ongelmista ei vieläkään ole mutkatonta puhua, eikä niitä aina ole helppoa omalla ja läheisten kohdalla tunnistaa tai hyväksyä. Työikäisten ja ikäihmisten mielenterveyden ongelmat saattavat jäädä huomaamatta senkin takia, että keskitytään muuhun terveyteen. Työterveyshuolto, terveyskeskuksen henkilöstö ja ikäihmisten kotihoito ovat avainasemassa. On tärkeää, että edelleen koulutetaan terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstöä tunnistamaan mielenterveysongelmat sekä puhumaan asioista. 

Mielen ogelmat aiheuttavat usein kriisin nopeasti. Silloin apuakin pitää saada nopeasti, ja yhdellä yhteydenotolla on päästävä oikeanlaisen avun piiriin. Pidän erittäin tärkeänä, että Vihdissä ja Karkkilassa mielenterveys- ja päihdetyössä tavoitteena on, että asiakas pääsee puhelimitse hoitajan pakeille saman päivän aikana, kun ottaa yhteyttä. Apua pitäisi saada myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja kasvokkaisten palveluiden lisäksi on kehitettävä muitakin kanavia, kuten etävastaanottoja ja chatteja. 

Myös yhteistyön on toimittava sujuvammin ja nopeammin sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken sekä varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisopalveluiden suuntaan. Esimerkiksi lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla on keskimääräistä useammin mielenterveysongelmia.

Peruspalvelut on saatava läheltä jatkossakin: paikallisista neuvoloista, päiväkodeista, peruskouluista, lukioista  ja ammattikouluista. Vihdissä ja Karkkilassa on myös aikuisten psykiatrian poliklinikat. Niin on oltava tulevaisuudessakin.