Sari Metsäkivi

Jokainen ihminen on palvelun arvoinen.

Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi

Kuka olen?

Olen Sari Metsäkivi, 53-vuotias äiti ja opettaja Vihdin Otalammelta. Tykkään luonnossa liikkumisesta, moottoripyöräilystä ja kylätoiminnasta. Olen myös Vihdin lähiruokarengas Rekon ylläpitäjä.

Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi peruskoululainen.

Ammatiltani olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Olen opettanut lukiossa sekä peruskoulun ala- ja yläluokilla. Nyt opetan suomea maahanmuuttajalapsille Karkkilassa.

Luottamustoimet

 • Vihdin kunnanvaltuutettu v. 2008–
 • Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsen v. 2013–
 • Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallituksen jäsen
 • SSO:n hallintoneuvoston jäsen
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen varajäsen

 

Aluevaalit 2022

Miksi olen aluevaaleissa ehdokkaana?

Kun luodaan uutta, tarvitaan kokemusta, näkemystä ja tahtoa kehittää.

Minulle tärkeää:

 • Jokaisessa kunnassa pitää olla terveyskeskus.
 • Kiireettömään hoitoon päästävä viikossa.
 • Mielenterveyspalveluihin helposti ja nopeasti.
 • Ikäihmisten asumispalvelut kuntoon (kotihoito, omaishoito, jaksohoito, hoivakoti).
 • Oppilashuollon palveluita vahvistettava – lähellä opiskelijoita (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja).
 • Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon.
 • Nykyiset paloasemat säilytettävä.
 • Henkilöstölle parempi työarki.

Lisää teemoistani kohdassa ALUEVAALIT 2022.

Poliittinen kokemus

Vihdin kunnanvaltuutettuna olen ollut vuodesta 2008 ja minulla on kokemusta myös ylikunnallisesta päätöksenteosta. Ensimmäisellä valtuustokaudella tulin valituksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan. Se oli hyvä näköalapaikka alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin. Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsen olen ollut vuodesta 2013 ja Karviaisen hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Kuusi vuotta olen toiminut kunnanhallituksen jäsenenä ja neljä vuotta sen toisena varapuheenjohtajana. Lasten ja nuorten asioihin olen perehtynyt laajasti: Kuusi vuotta sivistyslautakunnan jäsenenä, joista kaksi puheenjohtajana.

Muu kokemus

Opettajan työssäni oppilashuollon asiat ja tarpeet ovat tulleet tutuiksi, samoin yhteistyö sosiaalipalveluiden  kanssa. Olen myös sen ikäinen, että käytännön kokemusta niin lasten, nuorten kuin ikäihmistenkin sosiaali- ja terveyspalveluista on kertynyt jo runsaasti. Olen toiminut lisäksi terve.fi-sivuston lapsiperheiden arjen asiantuntijana 2007–2015 sekä ollut mukana monenlaisessa yhdistystoiminnassa mm. kerho-ohjaajana.

Olen määrätietoinen, aikaansaava ja eteenpäin katsova. Minulle politiikan tärkeitä lähtökohtia ovat pitkäjänteisyys, vastuullisuus, yhteistyö, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Päätöksissä pitää huomioida myös ne, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan.

Mitä olen päättänyt?

Olen ollut edistämässä monia kuntalaisten arjen tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon asioita. Vaikeinakin vuosina peruspalvelut on pidetty kunnossa, kehitystyötä tehty aktiivisesti ja palveluita myös parannettu.

Viimeiset kaksi vuotta ovat kuormittaneet terveys- ja sosiaalipalveluita valtavasti. Myös henkilöstö on ollut kovilla. Korona on aiheuttanut pitkät hoitojonot, jotka vaikuttavat hoidon saatavuuteen vuonna 2022 ja sen jälkeenkin. Jälkihoitoon on varauduttava hyvin.

Myös taloudenpidon ennustettavuus on ollut pandemian takia heikkoa. Olemme joutuneet tasapainottamaan taloutta ja tekemään myös kurjia päätöksiä.

Lasten ja nuorten palvelut

Olemme kehittäneet lasten ja nuorten parissa tehtävää ennalta ehkäisevää työtä: on palkattu lisää perhetyöntekijöitä, ja perhetyötä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perhesosiaalityö jalkautuu päiväkoteihin aiempaa enemmän.

Lisäksi on aloitettu moniammatllinen Ankkuri-toiminta sekä SIB-hanke, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Etsivää nuorisotyötä ja koulunuorisotyötä on vahvistettu, ja nuorten kesätyöseteleiden käyttöönotto sekä nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan laajentaminen Vihdin kierrätyskeskuksen yhteyteen ovat olleet hyviä päätöksiä. Ryhmämme teki valtuustoaloitteen Vihdin liittymisestä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, ja Suomen Unicef valitsi Vihdin mukaan vuoden 2021 alussa.

Ikäihmisten palvelut 

Vanhusten kotihoidon resursseja on lisätty ja kuntoutuksen yksikköä kehitetty. Iäkkäille on suunniteltu ja aloitettu kotikuntoutus, joka tuo kotiin toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä apuvälineitä. Myös muistipoliklinikan toimintaa on kehitetty.

Koti- ja laitoshoidon ylilääkäriin virkaan on palkattu geriatrian erikoislääkäri. Karviaiselle on haettu geriatrian koulutusoikeudet.

Tehostetun palveluasumisen paikkojen määrää päätettiin lisätä viidellätoista, ja sen myötä ikäihmisiä pääsee vuodeosastopaikoilta heille parempaan paikkaan.

Terveyspalvelut

Terveyskeskuksessa meillä on iltavastaanottoajat sekä omat vakituiset lääkärit. Karviaisen hallitus esitti lääkäriresurssin lisäämistä, jotta kiireettömään hoitoon pääsisi 1–2 viikossa. Asia etenee.

Mielenterveys- ja päihdetyössä asiakas pääsee puhelimitse hoitajan puheille saman päivän aikana, kun ottaa yhteyttä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisohjausta laajennetaan.

On myös perustettu matalankynnyksen ryhmiä:  ahdistuksen hallinnan verkkoryhmä, joustavampi mieli- ryhmä, lääkkeettömät unen hoitokeinot- ryhmä. Monenlaista koulutustakin on lisätty mm.  perustason työntekijöitä koulutetaan lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistuksen hoitoon kehitettyjen menetelmien käyttöön.

Myös etävastaanottotoimintaa kehitetään ja laajennetaan: Digiklinikka aloitti marraskuussa 2021, maksuton chat-vastaanotto vuoden 2022 alkupuolella.

 

Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Miiru