Sari Metsäkivi

Jokainen ihminen on palvelun arvoinen.

Sari Metsäkivi
Nuoli
Sari Metsäkivi

Kuka olen?

Olen Sari Metsäkivi, 53-vuotias äiti ja opettaja Otalammen Ollilan kylästä. Tykkään luonnossa liikkumisesta, moottoripyöräilystä ja kylätoiminnasta. Olen myös Vihdin lähiruokarengas Rekon ylläpitäjä.

Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi peruskoululainen. Asun lapsuudenkodissani.

Ammatiltani olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Olen opettanut lukiossa sekä peruskoulun ala- ja yläluokilla. Nyt opetan suomea maahanmuuttajalapsille Karkkilassa.

Luottamustoimet

– Vihdin kunnanvaltuutettu

– Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallituksen jäsen

– Uudenmaan Keskustanaisten hallituksen jäsen

– Uudenmaan maakuntavaltuuston vj.

– SSO:n hallintoneuvoston jäsen

 

Kuntavaalit 2021

Kiitos luottamuksesta – vaikuttamistyö koko Vihdin hyväksi jatkuu.

Miksi lähdin mukaan politiikkaan?

Minulle yhteisöllisyys ja sen tuoma turvallinen arki on tärkeää. Vapaaehtoistyö vanhempainyhdistyksessä, kyläyhdistyksessä ja lastenkerhon ohjaajana innosti minut mukaan vaikutustyöhön. Huomasin, että vaikuttaminen on oikeasti mahdollista.

Olen määrätietoinen, aikaansaava ja eteenpäin katsova. Minulle politiikan tärkeitä lähtökohtia ovat pitkäjänteisyys, vastuullisuus, yhteistyö, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Päätöksissä pitää huomioida myös ne, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan.

Mitä olen päättänyt?

Olen ollut edistämässä monia kuntalaisten arjen tärkeitä asioita. Kuluva valtuustokausi on ollut työntäyteinen, ja päätettävänä on ollut monia isoja asioita. Vaikeinakin vuosina peruspalvelut on pidetty hyvässä kunnossa, kehitystyötä tehty aktiivisesti ja palveluita myös parannettu. Tässä poimintoja päätöksistä.

Lasten ja nuorten palvelut

Olemme kehittäneet lasten ja nuorten parissa tehtävää ennalta ehkäisevää työtä: on palkattu lisää perhetyöntekijöitä sekä lähdetty mukaan Ankkuri-toimintaan ja SIB-hankkeeseen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää on lisätty, ja perhesosiaalityö jalkautuu päiväkoteihin aiempaa enemmän. Jokaisella koululla toimii koulupäivän jälkeen vähintään yksi oppilaille suunnattu maksuton kerho.  

Etsivää nuorisotyötä ja koulunuorisotyötä on vahvistettu, ja nuorten kesätyöseteleiden käyttöönotto sekä nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan laajentaminen Vihdin kierrätyskeskuksen yhteyteen ovat olleet hyviä päätöksiä. Ryhmämme teki valtuustoaloitteen Vihdin liittymisestä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin, ja Suomen Unicef valitsi Vihdin mukaan vuoden 2021 alussa.

Kylien kehittäminen

Kyläkoulujen säilymisen, kylien kehittämisen sekä kylille rakentamisen puolesta on työskennelty paljon. Otalammen Helminharjun kaava valmistui, saimme säilytettyä Vihtijärven koulun ja Vanjärven päiväkodin, vaikka emme koko valtuustoa puolellemme saaneet. Tervalammen yhteisöllisyyttä tukee Tervalammen koulu- ja päiväkotirakennusten myyminen kyläyhdistykselle yhdellä eurolla.

Hajarakentamisen vapauttamista on viety eteenpäin ja päätetty maaseuturakentamisen uusista periaatteista. Kyläkaavoja on tarkoitus saada vireille vuosittain. Ensimmäisenä on vuorossa Tervalammen osayleiskaava. Siinä yhteydessä emätilaperiaatetta tarkastellaan uudelleen ja vuoden 2000 poikkileikkausajankohdan käyttöönotto otetaan lähtökohdaksi. Näillä näkymin myös Haimoon osayleiskaavoitus käynnistyy vuonna 2021.

Ikäihmisten palvelut ja terveyspalvelut

Tarpeellisia lisäyksiä on tehty myös terveydenhuollon puolelle: esim. vanhusten kotihoidon resursseja on lisätty ja kuntoutuksen yksikköä kehitetty kuluvan kauden aikana. Iäkkäille on suunniteltu ja aloitettu kotikuntoutus, joka tuo kotiin toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä apuvälineitä. Terveyskeskuksessa meillä on iltavastaanottoajat sekä omat vakituiset lääkärit.

Investoinnit

Olemme rakentaneet kirkonkylälle uuden koulukeskus Vihkon, jossa on myös kirjasto ja nuorisotilat. Vihkon yhteyteen valmistui lisäksi liikuntahalli. Kirkkoniemeen on suunnitteilla kulttuurikeskus ja museolle tilat Kuntalaan. Päätimme myös Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentamisesta sekä mahdollistimme Nummelan hienon palloiluhallin rakennuttamisen.

Nuuksion läntisen portin valmistelutyöt on aloitettu, tunnin juna-hanke on ottanut aimo askeleen eteenpäin, uusia työpaikka-alueita (esim. Etelä-Nummela, Hiidenlaakso) on edistetty ja elinkeinopäällikkö palkattu.

Ja paljon muuta

Kuntastrategian teema, “Aktiivisten ihmisten Vihti”, toi tulosta myös valtakunnallisesti, kun pääsimme kolmen parhaan joukkoon Suomen liikkuvin kunta -kisassa.

Joukkoliikenteen käyttöä edistettiin lisäämällä vuorotarjontaa, mutta koronan myötä tilanne kriisiytyi. Matkustajamäärät romahtivat, ja vuoroja jouduttiin lakkauttamaan. Toisaalta valtuustoryhmämme aloite Otalammen liityntäyhteyskokeilusta sai aikaan Kirkonkylä– Siippoo–Otalampi–Myyrmäki-liityntäyhteyskokeilun, joka toteutuu kesäkuussa 2021.

Talous

Vihdin taloustilanne on ollut viime vuosina hyvin vaikea, ja koronapandemian takia taloudenpidon ennustettavuus on ollut heikko. Olemme joutuneet tasapainottamaan taloutta ja tekemään myös kurjia päätöksiä. Yhteinen päämäärämme on ollut turvata hyvät peruspalvelut ja kehittää kuntaamme strategian mukaisesti. Kiinteistöveroprosenttia emme korottaneet, koska se kohdistuu kuntalaisiin epätasaisesti. Kunnallisveroprosentti on Vihdissä niin korkea, että sen nostaminen on viimeisiä keinoja.  

Seuraava valtuustokausikaan ei ole helppo, ja tulossa on suuria investointeja. Veronkorotuspainetta on varmasti. Tavoitteena on saada talous vakaalle pohjalle – kuntalaisille on edelleen turvattava hyvät peruspalvelut ja kehitystyötä jatkettava joka saralla. Tarvitsemme Vihtiin myös lisää kuntalaisia ja yrityksiä.

Millaista poliittista kokemusta minulle on kertynyt?

Kokemusta minulle on karttunut monipuolisesti: Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut kunnanhallituksen jäsenenä ja neljä vuotta toisena varapuheenjohtajana. Olenkin ehtinyt perehtyä vihtiläiseen elämänmenoon monesta näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2020 kunnanhallituksen asialistalla oli 259 pykälää.

Viime valtuustokauden kaksi ensimmäistä vuotta toimin kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana, ja sitä ennen lautakunnan jäsenenä. Parhaiten tunnenkin lapsiperheiden, lasten ja nuorten sekä kasvatus- ja koulutusalan kipupisteet.

Tunnen hyvin myös perusterveydenhuollon ja sen rajapinnat, sillä ensimmäisen valtuustokauteni perehdyin asioihin Karviaisen tarkastuslautakunnan jäsenenä.

Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Sari Metsäkivi
Miiru
Luontokuva
Luontokuva